TwitterYoutubeInstagram

Componenta

Home » DMC » Componenta

Lista cu membrii Departamentului pentru Asigurarea Calitãþii

Nr crt. Numele ºi prenumele Funcþia
1 Conf. dr. ing. Camelia Tulcan Director
2 ªef lucr. dr. ing. ec. Ioana Bãlan Specialist în domeniul calitãþii, coordonator al Compartimentului de audit intern
3 Conf. dr. ing. Radulov Isidora Membru
4 ªef. lucr. dr. Orboi Dora Membru
5 Conf. dr. mat. ec. Chiº Codruþa Membru

Descarcati decizia de numire apasând aici

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty