TwitterYoutubeInstagram

Regulamente

Home » Documente USAMVBT » Regulamente

 

Carta universitară

 

Contractul colectiv de muncă nr. 202 din 11 octombrie 2017

 

REGULAMENTE

Nr.
Crt.

Denumirea documentului

Codificare

Ed./
Rev.

Observatii
data aprobarii
1

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R001 2/0 27.03.2019
2

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului relații publice și evenimente

USAMVBT - PG 001 R002

3/0

29.06.2020

3

Regulament de funcționare al Comisiei Sociale

USAMVBT - PG 001 R003 1/2 11.12.2014
4

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de cercetare științifică a Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R004

2/1

08.05.2019

5

Regulamentul de funcționare a Direcției economice

USAMVBT - PG 001 R005

1/3

28.05.2019

6

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților

USAMVBT - PG 001 R006

1/3

03.07.2019

7

Regulament de funcționare al Departamentului de Pregătire al Personalului Didactic (DPPD)

USAMVBT - PG 001 R007

1/5

13.09.2019

8

Regulament de organizare și funcționare a Direcției General Administrative

USAMVBT - PG 001 R008

1/2

09.07.2019

9

Regulament de funcționare a Comisiei pentru Strategie

USAMVBT - PG 001 R009 1/1 03.07.2019
10

Regulament al Comisiei didactice  a Senatului

USAMVBT - PG 001 R010

2/1

08.05.2019

11

Regulamentul intern al Stațiunii Didactice Timișoara

USAMVBT - PG 001 R011

1/3

25.03.2015

12

Regulament de organizare și funcționare a Institutului de cercetări pentru agricultură durabilă și securitate alimentară

USAMVBT - PG 001 R012

1/1

11.12.2014

13

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

USAMVBT - PG 001 R013 1/2 08.05.2019
14

Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R014

1/3

08.05.2019

15

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

USAMVBT - PG 001 R015

1/3

13.09.2019

16

Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului social

USAMVBT - PG 001 R018

1/3

08.05.2019

17

Regulament de organizare si funcționare  al Serviciului Tehnic Investiții, Întreținere

USAMVBT - PG 001 R019

1/1

24.04.2015

18

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de etică universitară

USAMVBT - PG 001 R021 1/3 03.07.2019
19

Regulament de evaluarea periodică a calității personalului didactic

USAMVBT - PG 001 R022

1/1

24.04.2015

Fișa de autoevaluare a performanțelor cadrelor didactice USAMVBT - PG001 - FR - 022 - 01 2/0 16.03.2017
20

Regulament de organizare și funcționare a departamentelor didactice

USAMVBT - PG 001 R023

2/1

13.09.2019

21

Regulament de funcționare al consiliului facultăților

USAMVBT - PG 001 R024

2/1

13.09.2019

22

Regulamentul privind organizarea si funcționarea Serviciul de Management al Calității

USAMVBT - PG 001 R026

2/1

07.02.2019

23

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R028

2/4

19.03.2020

24

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii de master in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R029

2/4

19.03.2020

25

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R030

2/4

19.03.2020

26

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru Învățământ la Distanță, Învățământ cu Frecvență Redusă și Educație Permanentă din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R031 1/3 08.05.2019
27

Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii din cadrul USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R032

1/3

28.05.2019

28

Regulament de funcționare a Editurii Agroprint

USAMVBT - PG 001 R033

2/0

28.05.2019

29

Regulament de funcționare a căminelor studențești

USAMVBT - PG 001 R034 3/0

25.09.2019

30

Procedura privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese la Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R035 1/3 07.02.2019
31

Regulament privind organizarea si funcționarea cantinei din cadrul USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R036

1/3

28.05.2019

32

Regulamentul de organizare al Departamentului de Practica

USAMVBT - PG 001 R037

1/2

03.07.2019

33

REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență și master) în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara pentru anul universitar 2017/2018

USAMVBT - PG 001 R038

2/2

19.03.2020

34

Anexa 1 - Notă de lichidare pentru absolvenții formei de învățământ la distanță

USAMVBT - PG 001 FR038-01 1/3 21.03.2019
35

Anexa 2 - Notă de lichidare pentru absolvenții formei de învățământ cu frecvență

USAMVBT - PG 001 FR038-02 1/3 21.03.2019
36

Anexa 3 - Certificat de competență lingvistică

USAMVBT - PG 001 FR038-03 1/3 21.03.2019
37

Anexa 4 - Protocol de colaborare

USAMVBT - PG 001 FR038-04 1/4 19.03.2020
38

Anexa 5 - Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului de diplomă/lucrării de licenţă/disertaţie

USAMVBT - PG 001 FR038-05 1/0 19.03.2020
38

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 M039 3/0 22.10.2020
39

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R040 2/4 13.09.2019
40

Regulamentul de organizare si funcționare a Compartimentului de Audit Public Intern

USAMVBT - PG 001 R042

1/2

23.07.2019

41

Regulament de organizare si funcționare a Direcției de resurse umane (DRU)

USAMVBT - PG 001 R043

1/1

23.03.2015

42

Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

USAMVBT - PG 001 R044

2/1

22.07.2016

43

Regulament de organizare si funcționare  a Clinicilor Veterinare Universitare

USAMVBT - PG 001 R045

2/0

18.02.2020

44

Regulament intern

USAMVBT - PG 001 R046 2/3 27.04.2016
45

Regulament privind organizarea, desfășurarea și recunoașterea mobilităților în cadrul programului ERASMUS+

USAMVBT - PG 001 R049

2/0

03.06.2020

46 Anexa 1 - Carta Erasmus      
47 Anexa 2 - Cerere Pentru efectuarea unei mobilități ERASMUS+ de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F02 2/0 03.06.2020
48 Anexa 3 - Motivation Letter - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F03 2/0 03.06.2020
49 Anexa 4 - Recomandare cadru didactic - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F04 2/0 03.06.2020
50 Anexa 5 - Learning Agreement Student Mobility for Studies - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F05 2/0 03.06.2020
51 Anexa 6 - Learning Agreement Student Mobility for Traineeships - de studiu (SMS)/ de practică (SMP) USAMVBT - R049- F06 2/0 03.06.2020
52 Anexa 7 - Transcript of records USAMVBT - R049- F07 2/0 03.06.2020
53 Anexa 8 - CERTIFICAT DE ECHIVALARE a perioadelor de studiu şi plasament efectuate prin mobilităţi studenţeşti Erasmus+ (SMS/SMP) USAMVBT - R049- F08 2/0 03.06.2020
54 Anexa 9 - CERERE pentru efectuarea unei mobilități ERASMUS+ de predare (STA)/ de formare profesională (STT) USAMVBT - R049- F09 2/0 03.06.2020
55 Anexa 10 - Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching USAMVBT - R049- F10 2/0 03.06.2020
56 Anexa 11 - Mobility Agreement Staff Mobility For Training USAMVBT - R049- F11 2/0 03.06.2020
57 Anexa 12 - RAPORT DE ACTIVITATE în urma efectuării unei mobilități Erasmus+ de predare (STA) / de formare profesională (STT) în cadrul proiectului KA103, cu țări din program USAMVBT - R049- F12 2/0 03.06.2020
58 Anexa 13 - RAPORT DE ACTIVITATE în urma efectuării unei mobilități Erasmus+ de predare (STA) / de formare profesională (STT) în cadrul proiectului KA107, cu țări Partenere USAMVBT - R049- F13 2/0 03.06.2020
59 Anexa 14 - PROCES VERBAL DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE USAMVBT - R049- F14 2/0 03.06.2020
60 Anexa 15 - PROCES VERBAL DE SELECȚIE A STUDENTILOR PENTRU PROGRAMUL ERASMUS+ USAMVBT - R049- F15 2/0 03.06.2020
61 Anexa 16 - Declaraţie pe propria raspundere privind nefinanţarea din alte surse USAMVBT - R049- F16 2/0 03.06.2020
62

Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului și a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R051

2/1

28.05.2019

63

Regulamentul Bazei sportive a USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R057

1/2

08.05.2019

64

Metodologia de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor si selectarea decanilor in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R058

1/3

13.09.2019

65

Metodologia de desfăşurare a concursului pentru postul de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

USAMVBT - PG 001 M059

2/0

30.10.2020

66 Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal USAMVBT - M059 - F01 2/0 30.10.2020
67 Information regarding the processing of personal data USAMVBT - M059 - F01a 2/0 30.10.2020
68

Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R060 1/1 15.09.2014
69

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată

USAMVBT - PG 001 R061 2/1 22.10.2020
70 Anexa 1 - Cererea de înscriere la concurs USAMVBT - R061-F01 2/1 22.10.2020
71 Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere - veridicitate informații USAMVBT - R061-F02 2/1 22.10.2020
72 Anexa 3 - Fișa de verificare standarde minimale USAMVBT - R061-F03 2/1 22.10.2020
73 Anexa 4 - Declarație pe proprie răspundere incompatibilități USAMVBT - R061-F04 2/1 22.10.2020
74 Anexa 5 - Nota de informare USAMVBT - R061-F05 2/1 22.10.2020
75

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

USAMVBT- PG001 R062

1/3

13.09.2019

76

Regulament privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale în IOSUD-USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R063

1/1

28.06.2013

77

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ de pe lângă Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R064 1/2 15.09.2014
78

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R065 1/1 08.05.2019
79

Regulament de desfășurare a competiției interne de proiecte de cercetare

USAMVBT - PG 001 R066 2/0 08.05.2019
80

Anexa 1 - Cerere de finanțare - Competiția internă de Proiecte de cercetare a USAMVBT

USAMVBT- PG001 FR066-01 2/0 08.05.2019
81

Anexa 2 - Declarație privind nefinanțarea din alte surse

USAMVBT- PG001 FR066-02 2/0 08.05.2019
82

Anexa 3 - Acord de colaborare

USAMVBT- PG001 FR066-03 2/0 08.05.2019
83

Anexa 4 - Declarație privind legalitatea și corectitudinea informațiilor

USAMVBT- PG001 FR066-04 2/0 08.05.2019
84

Anexa 5

USAMVBT- PG001 FR066-05 2/0 08.05.2019
85

Anexa 6 - Grila de evaluare inițială

USAMVBT- PG001 FR066-06 2/0 08.05.2019
86

Anexa 7 - Grila de evaluare finală

USAMVBT- PG001 FR066-07 2/0 08.05.2019
87 Regulament pentru conferirea titlului onorific de profesor universitar emerit USAMVBT - PG 001 R067 1/3 08.05.2019
88

Metodologie privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R068

1/2

28.05.2019

89

Regulament de organizare si functionare a SENATULUI USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R069

1/3

18.02.2020

90

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Agricultura

USAMVBT - PG 001 R070/1

1/2

23.07.2019

91

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Horticultura si Silvicultura

USAMVBT - PG 001 R070/2

1/2

23.07.2019

92

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Management și Turism Rural

USAMVBT - PG 001 R070/3

1/2

23.07.2019

93

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Medicina Veterinara

USAMVBT - PG 001 R070/4

1/2

23.07.2019

94

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Inginerie Alimentară

USAMVBT - PG 001 R070/5

1/2

23.07.2019

95

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere

USAMVBT - PG 001 R070/6

1/2

23.07.2019

96

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de relatii internationale a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R072

1/1

28.05.2019

97

Regulament de organizare si functionare a Comisiei Social Administrative si cu probleme studentesti  a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R073

1/1

08.05.2019

98

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de extensie universitară si relatia cu mediul de afaceri a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R074

1/1

08.05.2019

99

Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R075

1/3

19.03.2020

100 Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R076 1/3 21.03.2019
101

Cerere-tip pentru susținerea tezei de abilitare

USAMVBT PG 001 FR076_01 1/0 19.03.2018
102

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale)

USAMVBT PG 001 FR076_02 1/0 19.03.2018
103

Structura activității candidatului care participă la susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale și Animale)

USAMVBT PG 001 FR076_03 1/1 21.03.2019
104

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii pentru susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Medicină Veterinară)

USAMVBT PG 001 FR076_04 1/1 21.03.2019
105

Structura activității candidatului care participă la susținerea tezei de abilitare și acordarea atestatului de abilitare (Comisia Medicină Veterinară)

USAMVBT PG 001 FR076_05 1/1 21.03.2019
106

Declarație

USAMVBT PG 001 FR076_06 1/0 19.03.2018
107

Raportul de evaluare al Comisiei de Abilitare

USAMVBT PG 001 FR076_07 1/0 19.03.2018
108 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R077 1/1 21.03.2019
109 Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R078 1/1 28.05.2019
110 Regulament de acordare a gradației de merit personalului didactic de predare și conducere USAMVBT - PG 001 R079   1/0 28.10.2016 
111 Regulament cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale «URSUS» USAMVBT - PG 001 R080   1/1 16.12.2019 
112

Regulament privind alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R081 1/0 30.05.2017
113 Regulament privind conferirea numelui marilor personalități ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara unor săli/amfiteatre USAMVBT - PG001 R082 1/0 30.05.2017
114 Codul de etica in cercetarea stiințifică din cadrul USAMVBT USAMVBT - PG 001 R083 1/0 10.07.2017
115 Regulamentul Comisiei de Bioetica USAMVBT - PG 001 R084 1/1 25.09.2019
116 Regulament de organizare și funcționare al Societății antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R085 1/0 31.10.2017
117

Regulament privind elaborarea statelor de funcții în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R086 1/0 06.07.2018
118

Regulament privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R087 1/0 06.07.2018
119 Regulament pentru premierea rezultatelor activității de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R088 1/0 06.07.2018
120 Regulament de desfășurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R089 1/0 25.07.2018
121 Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R090 1/0 17.12.2018
122 Procedură privind analiza tezelor invalidate în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R091 1/0 27.03.2019
123 Procedură privind recunoașterea de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate USAMVBT - PG 001 R092 1/0 27.03.2019
124 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale USAMVBT - PG 001 R093 1/2 19.03.2020
125 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Medicină Veterinară USAMVBT - PG 001 R094 1/2 19.03.2020
126 Regulament privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii de la învățământul cu frecvență USAMVBT - PG 001 R095 1/0 07.02.2019
127 Regulament de utilizare a rețelei informatice a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R096 1/0 07.02.2019
128 Regulament intern al Colegiului de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara USAMVBT - PG 001 R097 1/0 24.04.2019
129 Regulament de organizare şi funcționare a compartimentului SSM, PSI și SU USAMVBT - PG 001 R098 1/0 03.07.2019
130

Metodologie de admitere colegiul de învăţământ terțiar nonuniversitar USAMVBT în anul şcolar 2020 - 2021

USAMVBT - M-099 2/0 29.06.2020
131 Procedură privind organizarea vizitelor la Stațiunea Tinerilor Naturaliști din cadrul USAMVB Timișoara USAMVBT - PG 001 R100 1/0 29.11.2019
132 Regulamentul privind organizarea, atribuțiile şi funcţionarea Celulei de Urgență în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara USAMVBT - PG 001 R101 1/0 03.07.2019
133 Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii candidaților internaționali și a candidaților români cu acte de studii emise în strainătate la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara - în anul universitar 2020 - 2021 USAMVBT - M-102 1/0 29.06.2020
134 Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R103 1/0 05.08.2020
135 ANEXA 1 - Cerere eliberare diplomă/certificat cu procură notarială USAMVBT - R103-F01 1/0 05.08.2020
136 ANEXA 2 - Cerere eliberare duplicat diplomă/certificat USAMVBT - R103-F02 1/0 05.08.2020
137 ANEXA 3 - Declarație pe proprie răspundere diplomă/certificat/atestat pierdut USAMVBT - R103-F03 1/0 05.08.2020
138 ANEXA 4 - Cerere eliberare documente universitare pierdute USAMVBT - R103-F04 1/0 05.08.2020
139 ANEXA 5 - Cerere eliberare act de studii nou USAMVBT - R103-F05 1/0 05.08.2020
140 ANEXA 6 - Cerere eliberare adeverință de autenticitate USAMVBT - R103-F06 1/0 05.08.2020
141 ANEXA 7 - Cerere eliberare foaie matricolă USAMVBT - R103-F07 1/0 05.08.2020
142 ANEXA 8 - Cerere eliberare programă analitică USAMVBT - R103-F08 1/0 05.08.2020
143 ANEXA 9 - Cerere eliberare situație școlară USAMVBT - R103-F09 1/0 05.08.2020
144 ANEXA 10 - Cerere eliberare certificat DPPD USAMVBT - R103-F10 1/0 05.08.2020
145 ANEXA 11 - Declarație pe proprie răspundere eliberare documente universitare USAMVBT - R103-F11 1/0 05.08.2020
146 ANEXA 12 - Cerere eliberare adeverinţă privind şcolarizarea USAMVBT - R103-F12 1/0 05.08.2020

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon
Telefon
Calea Aradului no.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
TwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty