FacebookTwitterYoutubeInstagram

Scoala postdoctorala

Home » Forme de invatamant » Scoala postdoctorala

 

Organizarea ºi desfãºurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62371 „ªCOALA POSTDOCTORALà ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ªI MEDICINEI VETERINARE” ORGANIZING AND RUNNNG THE COMPETITION FOR POSTDOCTORAL SCHOLARSHIPS UNDER PROJECT POSTDRU/89/1.5/S/62371 ''POSTDOCTORAL SCHOOL OF AGRICULTURE AND VETERINARY MEDICINE ''
REZULTATE CONCURS ADMITERE FEBRUARIE 2011  
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE REGULATION FOR ORGANIZING AND RUNNING POSTDOCTORAL SCHOLARSHIPS COMPETITION
Anexa 1 APPENDIX 1
Anexa 2 APPENDIX 2
Anexa 3 APPENDIX 3
Anexa 4 APPENDIX 4
Anexa 5 APPENDIX 5
Anexa 6 APPENDIX 6
Anexa 7 APPENDIX 7
Anexa 8 APPENDIX 8
Anexa 9 APPENDIX 9
Anexa 10 APPENDIX 10

Candidatul care a susþinut în faþa comisiei teza de doctorat ºi Senatul Universitãþii a propus MECTS acordarea titlului de doctor, se poate prezenta la examenul de admitere la ªcoala Postdoctoralã, respectând toate celelalte criterii de eligibilitate, urmând sã furnizeze ulterior Ordinul care atestã titlul de doctor.

Menþionãm cã termenul limitã de prezentare a respectivului Ordin este 22 aprilie 2011.

În cazul în care cei declaraþi admiºi nu pot prezenta documentul care atestã obþinerea titlului de doctor pânã la aceastã datã, vor fi înlocuiþi cu urmãtorii candidaþi de pe listã în ordinea mediilor, pânã la ocuparea celor 19 locuri disponibile.

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty