FacebookTwitterYoutubeInstagram

ICBB

Home » Cercetare » ICBB

 

De-a lungul a peste 70 de ani, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVBT) s-a impus ca o instituţie academică de referinţă în spaţiul educaţional naţional şi internaţional. Prin contribuţiile temeinice şi meritorii ale dascălilor şi cercetătorilor ei, USAMVBT a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea vastului domeniu al ştiinţelor vieţii, aducând un aport esenţial la progresul economic al ţării.

 

Cercetarea ştiinţifică reprezintă una dintre cele mai mari provocări în cadrul strategiei globale a universităţii. Datorită complexităţii şi diversităţii domeniilor de cercetare abordate de către membrii comunităţii academice din universitate, direcţiile de cercetare ale USAMVBT cuprind atât cercetare fundamentală/de bază, cu un impact internaţional mai mare, cu mai multe publicaţii semnificative, cât şi cercetare aplicată, cu implicare practică mai extinsă în mediul de afaceri şi industrie local.

 

Cercetarea ştiinţifică din USAMVBT se desfăşoară în cadrul Institutului de Cercetari pentru Biosecuritate si Bioinginerii (ICBB), un institut performant, capabil  să răspundă cerințelor mediului economic și să asigure transferul tehnologic.

 

Activitatea de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic a I.C.B.B. se desfăşoară în conformitate cu strategia U.S.A.M.V.B.T. şi este orientată către activităţi de cercetare fundamentală şi aplicative, pe următoarele domenii fundamentale și departamente:

a. Domeniul - Biosecuritate, cuprinde următoarele departamente:

 

b. Domeniul - Bioinginerii, cuprinde următoarele departamente:

 

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2019 USAMBVT . Web design by Royalty