FacebookTwitterYoutubeInstagram

Informatii generale

Home » Studenti » Informatii generale

Facultatea de Management și Turism Rural oferă studenţilor săi 3 specializări de licenţă şi 4 de masterat, situaţia numărului de studenţi, existentă în anul universitar 2019-2020 fiind următoarea:


Situaţia numărului de studenţi, existentă în anul universitar 2019-2020

LICENŢĂ

ZI

380

ID

179

MASTER

ZI

230

TOTAL

789

 

Cazare

Universitatea noastră dispune, pentru cazarea studenţilor săi, de un număr de patru cămine studenţeşti.
Repartizarea în cămin se face de către o comisie, pe baza cererii studentului interesat, cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a căminelor studenţeşti.

Cuantumul taxelor de cămin diferă in funcţie de calitatea studentului (bursier sau cu taxă) şi de confortul camerei. 

 

Taxe

TAXE DE STUDIU - 2019/2020

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
La forma de învăţământ - licenţă zi - 2.500 lei/an
La forma de învăţământ - licenţă ID - 2.600 lei/an
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - 2.100 lei/an
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- 5.000 lei/an
Detalii privind cuantumul taxelor găsiţi la pagina universităţii, în meniul Studenţi

 

Burse

Bursele se acordă de către o comisie de burse, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la USAMVB Timişoara.

 

În anul academic 2019/2020, în cadrul Ciclului Licență-ZI, pentru cele trei specializări, numărul studenților din cadrul Facultății de Management și Turism Rural este:
 

Număr studenţi licenţă – ZI pentru anul universitar 2019/2020

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

Număr studenţi

Buget

Taxă

Total

1

Ingineria și managementul afacerilor agricole

I

30*+2*

1

33

II

23

2

25

III

29+1* UNGARIA

-

30

IV

23

3

26

TOTAL

108

6

114

2

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

I

29

8

37

II

33

2

35

III

27

-

27

IV

34+1*RROM

7

42

TOTAL

124

17

141

3

Inginerie şi management în industria turismului

I

28

4

32

II

28

7

35

III

28

2

30

IV

27

1

28

TOTAL

111

14

125

TOTAL GENERAL

343

37

380

 

În anul academic 2019/2020, în cadrul Ciclului Licență-ID, numărul studenților din cadrul Facultății de Management și Turism Rural este:
 

Număr studenţi licenţă – ID/IFR pentru anul universitar 2019/2020

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

ID

1

Inginerie economică în agricultură

I

-

II

-

III

-

IV

14

TOTAL

14

2

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

I- IFR

64*

II - IFR

31*

III - ID

52

IV- ID

18

TOTAL

165

TOTAL GENERAL

179

 

În anul academic 2019/2020, în cadrul Ciclului Masterat, numărul studenților din cadrul Facultății de Management și Turism Rural este:

 

Număr studenţi master pentru anul universitar 2019/2020

Nr. crt.

Specializarea

Anul de studiu

Număr studenţi

Bugetaţi

Taxă

Total

1

Management în alimentaţie publică şi agroturism

I

19

22

41

II

19

9

28

2

Administrarea afacerilor agricole

I

19

11+1*

31

II

21

10

31

3

Agribusiness

I

19+1*

3

23

II

20+1*

8

29

4

Managementul dezvoltării rurale durabile

I

19

7

26

II

19

2

21

TOTAL

157

73

230

*)STRĂIN

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2021 USAMBVT . Web design by Royalty