FacebookTwitterYoutubeInstagram

Anunturi

Home » Legislatie » Anunturi

Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT) își propune sã susținã cercetarea științificã și dezvoltarea resurselor umane prin acordarea de 16 de burse pentru doctoranzii USAMVBT înmatriculați în anii 2011, 2012, 2013, forma cu frecvențã. Doctoranzii vor fi sprijiniți prin intermediul unui proiect din cadrul Planului Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU), care asigurã finanțare din fonduri structurale (Fondul Social European): „Programe doctorale și postdoctorale pentru promovarea excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile prioritare – agronomic și medical veterinar, ale societãții bazate pe cunoaștere” proiect coordonat de USAMV Cluj-Napoca.

METODOLOGIE de acordare a burselor POSDRU pentru cercetãtorii doctoranzi
Calendarul competiþiei

Anexa I - Cerere depunere candidatura proiect USAMV - DOC - PDF
Anexa II - Formular proiect - DOC - PDF
Anexa III - Lista publicatii - DOC - PDF
Anexa IV - Declaratie grup vulnerabil - DOC - PDF
Anexa V - Fisa evaluare proiect - DOC - PDF
Anexa VI
Anexa VII

DECLARATIE ANGAJAMENT - DOC - PDF
Declaratie criterii performanta - DOC - PDF
Declaratie modificare contract - DOC - PDF
Declaratie conducator doctorat - DOC - PDF

Declarație dublã finanțare - DOC - PDF

Rezultate admitere doctorat si postdoctorat - program POSDRU (28.04.2014)


Burse POSDRU pentru cercetãtorii postdoctoranzi în cadrul proiectului ,,Programe doctorale și postdoctorale pentru promovarea excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile prioritare – agronomic și medical veterinar, ale societãții bazate pe cunoaștere”, proiect coordonat de USAMV Cluj-Napoca.

Regulament privind desfãºurarea ºi organizarea admiterii la programele postdoctorale în IOSUD-USAMVB Timiºoara
Metodologie de acordare burse posdoctotale în cadrul USAMVBT
Calendarul competitiei
Continutul dosarului

Anexa I - Cerere depunere candidatura proiect USAMVBT - PDF - DOC
Anexa II - Formular Proiect de cercetare USAMVBT - PDF - DOC
Anexa III - Lista publicatii USAMVBT - PDF - DOC
Anexa IV - Declaratie grup vulnerabil USAMVBT - PDF - DOC
Anexa V - Fisa prezentare autoevaluare candidat posdoc USAMVBT - PDF - DOC
Anexa VI - Declaratie mentor USAMVBT - PDF - DOC
Anexa VII - Declaratie 1 - Respectare criterii performanta - PDF - DOC
Anexa VIII - Declaratie 2 - Dubla finantare postdoc - PDF - DOC

Fisa evaluare proiect - PDF - DOC
Fisa tutor postdoctoral USAMVBT - PDF - DOC

Declarație angajament - PDF - DOC

LISTA TUTORILOR ȘI A TEMELOR DE CERCETARE din USAMVBT

Rezultate admitere doctorat si postdoctorat - program POSDRU (28.04.2014)


30.06.2011
PROCESUL VERBAL PRIVIND CONSEMNAREA REZULTATULUI REFERENDUMULUI DIN DATA DE 24 IUNIE 2011, ORGANIZAT LA NIVELUL INSTITUTIEI DE INVATAMANT SUPERIOR UNIVERSITATEA DE ªTIINÞE AGRICOLE ªI MEDICINÃ VETERINARÃ A BANATULUI DIN TIMISOARA PENTRU ALEGEREA MODALITÃÞII DE DESEMNARE A RECTORULUI


29.06.2011
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ªI DESFêURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN UNIVERSITATEA DE STIINÞE AGRICOLE SI MEDICINà VETERINARà A BANATULUI DIN TIMIªOARA


03.06.2011
SUPLIMENTUL LA DIPLOMÃ ÎN CERTIFICAREA ABSOLVIRII UNUI CICLU DE STUDII UNIVERSITARE - ANEXA LA O.M. NR. 3714/29.03.2005 - MODEL


17.05.2011
METODOLOGIA DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI LA NIVELUL UNIVERSITÃÞII DE STIINÞE AGRICOLE SI MEDICINÃ VETERINARÃ A BANATULUI DIN TIMISOARA PENTRU ALEGEREA MODALITÃTII DE DESEMNARE A RECTORULUI

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty