FacebookTwitterYoutubeInstagram

Ingineria si protectia mediului in agricultura

Home » Licenta » Ingineria si protectia mediului in agricultura

1. Misiunea

Formarea de ingineri capabili sa identifice probleme legate de deprecierea calitativa, mergand pana la poluare a mediului inconjurator si sa propuna solutii viabile, respectiv metode de prevenire si combatere a deprecierii sau tehnologii de depoluare – refacere a factorului de mediu afectat.

2. Obiective

  • Formarea de specialisti capabili sa monitorizeze eficient calitatea factorilor naturali si a mediului inconjurator in ansamblu;
  • Dobandirea de cunostinte si deprinderi practice privind analiza impactului unor procese preponderent antropice asupra mediului inconjurator si a starii de sanatate a populatiei;
  • Formarea si deprinderea unor capacitati de identificare si stabilire a unor masuri precise de prevenire si combatere a proceselor de poluare din orice domeniu de activitate;
  • Dezvoltarea capacitatii de organizare si proiectare a unor tehnologii nepoluante, a unor exploatatii agricole ecologice cat si a unor sisteme de gestionare a deseurilor, bazate pe colectarea selectiva cu posibilitati de valorificare a materialelor utile;
  • Insusirea si cunoasterea politicilor si a legislatiei in domeniul mediului inconjurator;
  • Elaborarea unor tehnologii, tehnici sau masuri de depoluare si refacere a factorului de mediu depreciat calitativ.
p1

Misiunea specializarii este didactica, stiintifica si de consulting. Principala preocupare o reprezinta pregatirea profesionala la un inalt nivel stiintific si tehnologic al viitorilor specialisti ce vor activa in domeniul Ingineriei mediului. In acest sens planul de invatamant si continutul programelor analitice ale disciplinelor urmaresc realizarea unei pregatiri profesionale corespunzatoare care la va da posibilitatea absolventilor sa desfasoare activitati in institutii agricole, primarii, Agentii de Protectia Mediului, Camere de Agricultura, servicii de consultanta, in invatamant si cercetare sau ca experti in domeniu.

p2
In paralel se urmareste antrenarea studentilor in activitatile de cercetare stiintifica a disciplinelor de profil, inclusiv a celor angajati pe baza de contract, in vederea formarii deprinderilor si insusirii metodicii de cercetare, a realizarii de venituri extrabugetare menite sa sustina dotarea si functionarea laboratoarelor facultatii. Cercetarea in domeniul protectiei mediului, avand ca obiectiv evaluarea impactului de mediu reprezinta activitati prezente si viitoare ce vor antrena numerosi specialisti formati in domeniul ingineriei mediului. O alta misiune a facultatii este si aceea de pregatire continua a absolventilor prin masterat si doctorat. p4

 

p3

3. Discipline studiate

PLAN DE INVATAMANT

 

*Pentru vizualizarea planului de invatamant click pe plan

Specializarea Ingineria mediului agricol are o durata a studiilor de 4 ani atat pentru invatamantul de zi cat si pentru invatamantul cu frecventa redusa.
Diploma si titlul obtinut de absolventi este cel de inginer.

 

p5

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty