FacebookTwitterYoutubeInstagram

Agricultura ecologica

Home » Masterat » Agricultura ecologica

1. Misiunea

Programul de Master cu specializarea Agricultura ecologica are misiunea de a forma profesionisti cu o pregatire superioara, capabili sa realizeze o armonizare a sistemului de agricultura conventionala cu obiectivele agriculturii ecologice si, totodata, economice si sociale. De asemenea, menirea acestui program rezida in formarea de specialisti in agricultura ecologica avand capacitatea de a elabora si implementa tehnologii ecologice specifice unei microzone, de a organiza si conduce o ferma ecologica asigurand conversia de la agricultura intensiva la cea nepoluanta.

2. Obiectivele

In cadrul acestui program, se asigura pregatirea postuniversitara pe diferite paliere cum sunt: tehnologiile agricole cu impact poluant redus si principiile de agricultura ecologica. Tot in cadrul acestui program de masterat se vor pregatii tineri absolventi pentru a se instrui in viitor prin doctorat, care sa isi aduca apoi aportul la progresul stiintific si tehnologic din domeniu.

Obiectivele de formare ale specializarii vizeaza:

  1. Asimilarea, aprofundarea si integrarea conceptelor metodologice teoretice si tehnologice din domeniul agriculturii ecologice.
  2. Dezvoltarea capacitatii de analiza si interpretare a factorilor implicati in productia ecoagricola.
  3. Elaborarea si adaptarea tehnologiilor de agricultura ecologica, cu respectarea reglementarilor in vigoare, prevenirea poluarii recoltei si a mediului.
  4. Evaluarea impactului tehnologiilor ecoagricole, prin prisma calitatii si a valorificarii productiei agricole.
  5. Perfectionarea abilitatilor de comunicare profesionala in diferite medii profesionale si oferirea consultantei de specialitate.

Obiectivele mentionate sunt rezultate prin operationalizarea competentelor de formare si sunt structurate astfel a) competente profesionale si b) competente transversale, dupa cum urmeaza:

a. Competente profesionale:

C1.Elaboraea unor tehnologii de agricultura ecologica fundamentate stiintific, cu respectarea principiilor agriculturii ecologice.
C2.Adaptarea si dezvoltarea tehnologiilor ecoagriole in corelatie cu caracteristicile microzonelor de cultura.
C3.Evaluarea eficientei economice a diferitelor tehnologii agricole ecologice aplicate.
C4.Aplicarea masurilor Politicilor Agricole Comunitare in agricultura ecologica
C5.Proiectarea si organizarea unei ferme agricole ecologice in conformitate cu legislatia in vigoare

b. Competente transversale

CT1. Identificarea directiilor si a posibilitatilor de perfectionare profesionala continua, in concordanta cu tendintele de evolutie a agriculturii ecologice.
CT2.Asumarea responsabilitatilor in activitatile desfasurate in echipe de lucru multidisciplinare, cu respectarea deontologiei profesionale.
CT3. Comunicarea eficienta in diferite medii profesionale, utilizand metodele si tehnicile specifice.

Competentele dobandite in conformitate cu obiectivele de formare ale specializarii (in stransa concordanta cu structura pe discipline a planului de invatamant) permit absolventului sa satisfaca pe deplin cerintele calificarii de inginer agronom. Aceste competente sunt, in acelasi timp, in concordanta cu cele pe care le dobandesc absolventii unor programe de studiu similare din tarile Uniunii Europene.

3. Discipline studiate

PLAN DE INVATAMANT

 

*Pentru vizualizarea fisei disciplinei, efectuati click pe plan

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256 277 007
Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty