FacebookTwitterYoutubeInstagram

Calendarul concursului de dosare

Home »Noutati » Calendarul concursului de dosare
02.09.2015

Calendarul concursului de dosare privind directorii Departamentului de calitate, Departamentului de practicã și Departamentului I.D.I.F.R.E.P.

- 04.09.2015 – 07.09.2015 pânã la ora 1300 - depunerea dosarului la Secretariatul Rectoratului cu urmãtoarele documente:

- 08.09.2015 - desfãșurarea concursului în Sala de ședințe a Consiliului de Administrație începând cu ora 1100. Concursul va consta în prezentarea planului managerial în fața Consiliului de Administrație/Consiliul Departamentului I.D.I.F.R.E.P.

- 09.09.2015 - afișarea rezultatului concursului pentru directorii de departamente pe site-ul USAMVBT de cãtre Consiliul de Administrație/ Consiliul Departamentului I.D.I.F.R.E.P.

- 11.09.2015 - validarea concursului de cãtre Senatul universitar.

În cazul directorului Departamentului I.D.I.F.R.E.P. candidații trebuie sã fie cadre didactice având gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar cu competențe certificate în domeniul ID/IFR/EP.

Consiliul de Administrație

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty