FacebookTwitterYoutubeInstagram

Centrul de dezvoltare a antreprenoriatului social Timisoara

Home »Noutati » Centrul de dezvoltare a antreprenoriatului social Timisoara
03.11.2017

Marți, 31 oct. 2017, un consorțiu format din trei universități din Timișoara a lansat proiectul ”Centrul de dezvoltare a antreprenoriatului social Timișoara”. Inițiativa reprezintă o premieră pentru România.

La eveniment au participat reprezentanți din mediul academic, din cadrul organizațiilor economiei sociale și din instituții publice, precum și alte persoane interesate de acest demers.

In articolul ”5 motive pentru care antreprenoriatul social este noul model de afaceri”, publicat în revista Forbes în 2016 se arată faptul că tineretul de astăzi este preocupat să creeze un impact pozitiv asupra lumii în aceeași măsură în care este interesat să facă bani. În mod surprinzător, 94 % dintre tineri doresc să își folosească deprinderile pentru a sprijini o anumită cauză [publică]. În același timp, doar jumătate dintre americani au încredere în sistemul pieței libere, în coborâre de la 80 % acum 15 ani. Pe fundalul acestei căderi, intreprinderile sociale au decolat ca noua formulă de succes, combinând capitalismul cu o mentalitate de făcători de bine ... ”

Practic, pe fundalul actualei evoluții a economiei, se accentuează recunoașterea publică a rolului socio-economic al organizațiilor economiei sociale (întreprinderi sociale, organizații nonprofit, cooperative, societăți mutuale, întreprinderi de inserție etc.). Tendința se regăsește și în abordarea Uniunii Europene care susține printr-un instrumentar complex de măsuri de politică publică dezvoltarea inițiativelor de antreprenoriat social.

Dacă în universitățile din vestul Europei organizațiile economiei sociale și procesele aferente lor au devenit subiecte de predare și cercetare de peste un deceniu, Mai mult decât atât, ca inițiative de pionierat, universități din câteva țări europene au demarat proiecte de susținere a implicării studenților în rezolvarea problemelor comunității prin inițiative de antreprenoriat social.

în România, interesul academic pentru asemenea subiecte este încă într-o fază incipientă.

În acest context, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României", Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnică din Timișoara, la inițiativa Agenției pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale (AID-ONG), au decis să se alinieze tendinței europene, printr-un demers colaborativ, pozitionandu-se ca factori activi în dezvoltarea antreprenoriatului social la nivelul comunității locale.

Semnarea protocolului de colaborare dintre instituțiile partenere a avut loc în cadrul evenimentul de lansare a proiectului ”Centrul de dezvoltare a antreprenoriatului social Timișoara”.

Scopul proiectului este constituirea unui centru dedicat dezvoltării antreprenoriatului social la nivelul comunității locale. În acest sens, se dorește ca centrul să funcționeze atât ca resursă pentru mediul academic (privitor la predare și cercetare), cât și ca organizație-suport (hub) pentru inițiativele de antreprenoriat social la nivel local, fie că este vorba depre proiecte ale unor persoane fizice sau juridice.

Din această perspectivă, grupurile-țintă ale centrului acoperă o varietate de părți interesate: mediul academic, cetățeni din comunitatea locală cu inițiative de antreprenoriat social, antreprenori sociali, organizații ale economiei sociale (OES), mediul de afaceri, administrație publică.

Proiectul este un demers pragmatic orientat către probleme concrete ale comunității locale, integrativ ca domenii abordate, colaborativ prin modul de acțiune propus și deschis tuturor celor interesați.

Etapele următoare ale proiectului prevăd asocierea consorțiului la rețeaua europeană de universități ”Social Entrepreneurship Education Network” în vederea dezvoltării ofertei educaționale academice privind antreprenoriatul social și realizarea unei cercetări cu privire la așteptările comunității privind rolul centrului. În anul 2018 urmează să aibă loc elaborarea planului strategic și constituirea centrului.”

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty