FacebookTwitterYoutubeInstagram

SESIUNEA FEBRUARIE 2016 CALENDAR EXAMENE FINALIZARE STUDII

Home »Noutati » SESIUNEA FEBRUARIE 2016 CALENDAR EXAMENE FINALIZARE STUDII
05.02.2016

 CALENDAR

EXAMENE FINALIZARE STUDII

- EVALUAREA CUNOªTINÞELOR FUNDAMENTALE ªI DE SPECIALITATE: (ex.tip grilã) 26.02.2016

- EX. DE DISERTAÞIE: 29.02.2016

- PREZENTAREA ªI SUSÞINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMÃ: 29.02.2016

Absolvenþii vor depune la secretariat: cererea de înscriere, nota de lichidare, proiectul de diplomã/disertaþie, chitanþa - taxã de susþinere a disertaþiei, în perioada 22-25.02.2016.

Se pot prezenta ºi absolvenþii altor promoþii.

 

DECANATUL

03.02.2016

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256/277327, 0256/277004
Calea Aradului, Nr. 119
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty