FacebookTwitterYoutubeInstagram

Simpozion studentesc - Facultatea de Management Agricol

Home »Noutati » Simpozion studentesc - Facultatea de Management Agricol
15.11.2012

Facultatea de Management Agricol din Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului Timișoara, în colaborare cu Liga Studenþilor Agrowest din Universitatea de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului Timișoara au deosebita onoare de a vã invita sã participaþi în data de 14 decembrie 2012 la a III-a ediþie a Sesiunii Intenaþionale de Comunicãri ªtiinþifice Studenþeºti „DEZVOLTARE RURALà DURABILÔ. Sesiunea, dedicatã studenþilor, masteranzilor și doctoranzilor din þarã ºi din strãinãtate oferã posibilitatea prezentãrii activitãþilor/lucrãrilor ºtiinþifice în urmãtoarele domenii:

Pentru mai multe detalii click AICI

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty