FacebookTwitterYoutubeInstagram

Simpozionul Stiintific International

Home »Evenimente » Simpozionul Stiintific International
03.07.2017

Facultatea de Management Agricol, în colaborare cu Academia Românã - Filiala Timiºoara, Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu - ªiºeºti”, Filiala Timiºoara, Facultatea de Agriculturã din Hódmezövásárhely și Societatea Academicã de Management din România - Filiala Timișoara, vã adreseazã invitaþia de a participa la Simpozionul ºtiinþific internaþional cu tema „MANAGEMENTUL DEZVOLTÃRII RURALE DURABILE”.

Simpozionul se va desfãșura în perioada 25 - 26 mai 2017 și este structurat pe 4 secþiuni:

  • Economie ºi dezvoltare ruralã
  • Management, marketing ºi consultanþã agricolã
  • Finanþe, contabilitate ºi legislaþie agrarã
  • Turism

 

Mai multe detalii puteți gãsi pe pagina dedicatã Manifestãrilor Stiințifice, Facultatea de Management Agricol

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty