FacebookTwitterYoutubeInstagram

Simpozionul Stiintific International

Home »Evenimente » Simpozionul Stiintific International
03.07.2017

Facultatea de Management Agricol, în colaborare cu Academia Românã - Filiala Timiºoara, Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu - ªiºeºti”, Filiala Timiºoara, Facultatea de Agriculturã din Hódmezövásárhely și Societatea Academicã de Management din România - Filiala Timișoara, vã adreseazã invitaþia de a participa la Simpozionul ºtiinþific internaþional cu tema „MANAGEMENTUL DEZVOLTÃRII RURALE DURABILE”.

Simpozionul se va desfãșura în perioada 25 - 26 mai 2017 și este structurat pe 4 secþiuni:

  • Economie ºi dezvoltare ruralã
  • Management, marketing ºi consultanþã agricolã
  • Finanþe, contabilitate ºi legislaþie agrarã
  • Turism

 

Mai multe detalii puteți gãsi pe pagina dedicatã Manifestãrilor Stiințifice, Facultatea de Management Agricol

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Telefon secretariatfma@usab-tm.ro
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty