FacebookTwitterYoutubeInstagram

Licenta

Pentru ciclul licență, Facultatea de Management Agricol vine în întâmpinarea viitorilor studenți cu 3 programe de studiu:

Absolvenții facultății noastre își pot desfășura activitatea în următoarele domenii:

La finalizarea celor patru ani de studiu diploma și titlul obținut de absolvenți este cel de inginer.

În anul academic 2018/2019, Facultatea de Management agricol oferă studenților săi, în ciclul de licență, următoarele specializări:

Cifra de școlarizare la Ciclul Licență - anul universitar 2018/2019 (forma de învățământ ZI):

Specializarea

TOTAL ZI

Zi

Buget

Taxă

Inginerie economică în agricultură

60

28

32

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

60

28

32

Inginerie și management în industria turismului

50

28

22

TOTAL

170

84

86

Durata studiilor, pentru toate specializările menționate, este aliniată Hotărârii de la Bologna și este de 4 ani.

Informații suplimentare despre organizarea ciclului de licență se pot obține accesând meniul „Forme de învățământ” de pe site-ul Universității.
Informații despre examenul de admitere găsiți aici.


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ”

Misiunea programului de studii este de a forma specialiști, în domeniul de licență inginerie și management, cu o bogată și diversă instruire teoretică și practică, capabili să gestioneze probleme legate de: economia producției agricole, economia și dezvoltarea spațiului rural, gestiunea și administrarea afacerilor, politici agricole și dezvoltare rurală, piața produselor agroalimentare, fiscalitate și finanțare a economiei rurale.

Obiectivele programului de studii urmăresc dobândirea de către absolvenți a următoarelor competențe:

Plan de învățământ - Inginerie economică în agricultură - IEA

 


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM”

Misiunea programului de studii este:

Obiective programului de studii sunt axate pe:

Plan de învățământ - Inginerie și management în alimentație publică și agroturism - IMAPA

 

 

 


PROGRAMUL DE STUDII: „INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI”

Misiunea programului presupune:

Obiectivele programului urmăresc:

Plan de învățământ - Inginerie și management în industria turismului - IMIT

 


NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Telefon secretariatfma@usab-tm.ro
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2019 USAMBVT . Web design by Royalty