FacebookTwitterYoutubeInstagram

Biotehnologii

 Biotehnologiile - un domeniu modern, în plină dezvoltare, bazat pe aplicarea biologiei în agricultură, medicină și industria farmaceutică, industrie, producții alimentare, bioinformatică, precum și biotehnologii aplicate în situații de conflict militar. Acestea utilizează sisteme biologice, organisme vii sau derivați ai acestora, pentru a obține sau modifica produse sau procese de uz specific.

 

          Biotehnologiile găsesc soluții acolo unde alte ştiințe îşi ating limitele, conturând viitorul inteligent!

 

Unde pot lucra absolvenții Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere?

 

 • manageri în societăți zootehnice, holdinguri, etc.;
 • ingineri în diferite ramuri ale economiei cu aplicații ale proceselor biotehnologice: industria medicală,  farmaceutică, alimentară, furajeră; în domeniul producerii biocombustibililor, a bioinformaticii, a biotehnologii-lor aplicate în situații de conflict militar;
 • ingineri de specialitate în camerele agricole din comune sau orașe;
 • consilieri în instituții publice pe probleme de gestiune a activităților agro-zootehnice;
 • centre de consultanță agricolă;
 • consilieri de specialitate în organizații profesionale;
 • laboratoare medicale și farmaceutice;
 • în sectorul de protecție a mediului, în vederea rezolvării problemelor de biodegradare a deșeurilor de diferite proveniențe și bioremediere;
 • nutriționist în cadrul unor societăți comerciale de producere şi comercializare a furajelor combinate și a suplimentelor nutriționale;
 • laboratoare pentru controlul calității furajelor;
 • specialist în ameliorarea genetică și reproducerea animalelor în cadrul Agenției Naționale pentru Zootehnie și a Oficiilor Județene pentru Zootehnie;
 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
 • Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
 • Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură;
 • unități de procesare a producțiilor de origine animală și vegetală;
 • instituții de învățământ preuniversitar și universitar;
 • instituții de cercetare științifică în producția animală, vegetală și industria alimentară;
 • expert, consilier sau funcționar în administrația centrală și teritorială;
 • în rețeaua de distribuție a input-urilor pentru zootehnie și agricultură;
 • marketing și publicitate;
 • expertiză și consiliere în domeniul antreprenoriatului în producția alimentară.

 

 

 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty