FacebookTwitterYoutubeInstagram

Zootehnie

 
 
   Programul de studii Zootehnie pregateste specialisti de  un înalt profesionalism si competenta manageriala, cu serioase si aprofundate cunostinte ingineresti în domeniile stiintelor agro-biologice si economice, pe care absolventul, cu titlul de inginer, stie sa le exploateze în mod competitiv, pentru a furniza produse animaliere si servicii de cea mai buna calitate. 
   Rolul inginerului zootehnist din România este imens, deoarece trebuie sa realizeze, în practica agricola,conceptul românesc de „zootehnicizare a agriculturii”, adica transformarea, cu eficienta economica superioara, a productiei agricole vegetale în bioproductii animaliere. Absolventii sunt capabili sa integreze inginereste stiintele fundamentale ale vietii cu cele tehnologice, economice si de management, pentru a putea proiecta, organiza si conduce exploatatii de crestere a animalelor.
   Absolventii nostri au competentele necesare sa proiecteze, sa organizeze, sa conduca si sa indrume ferme de animale si procese de productie animala la toate speciile de animale domestice (taurine, suine, ovine-caprine, pasari, iepuri, animale de blana) precum si in domeniul apiculturii, acvaculturii, cresterii animalelor de laborator si agrement. În paralel cu aceste competente profesionale, inginerul nostru zootehnist mai are si misiunea de a scolariza, informa si educa noi generatii de fermieri, producatori agricoli sau alte persoane cu privire la eficienta cresterii si exploatarii animalelor.
     De asemenea, inginerul zootehnist poseda cunostintele si abilitatile intelectuale necesare pentru cercetarea stiintifica in domeniul stiintelor animale.
 

  Unde pot lucra absolventii Facultatii de Bioingineria Resurselor Animaliere?

 

   - manageri în societati zootehnice si piscicole, în holdinguri, etc.;
  - ingineri de specialitate în camerele agricole din comune sau orase;
  - consilieri în institutii publice pe probleme de gestiune a activitatilor agro-zootehnice;  - centre de consultanta agricola;
  - consilieri de specialitate în organizatii profesionale;
  - ingineri în diferite ramuri ale economiei unde se aplica procese biotehnologice: industria chimico-farmaceutica, a vaccinurilor, industria alimentara, industria aditivilor alimentari si furajeri, în domeniul producerii biocombustibililor;
  - în sectorul de protectie a mediului, în vederea rezolvarii problemelor de biodegradare a deseurilor de diferite proveniente si bioremediere;
  - nutritionist în cadrul unor societati comerciale de producere si comercializare a furajelor combinate si a suplimentelor nutritionale;
  - laboratoare pentru controlul calitatii furajelor;
 - specialist în ameliorarea si reproducerea animalelor în cadrul Agentiei Nationale pentru Zootehnie (A.N.Z.) si judetene (O.J.Z.);
  - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.)
  - Agentia pentru finantarea investitiilor rurale (A.F.I.R.);
  - Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (A.N.P.A.);
  - unitati de procesare a productiilor de origine animala si vegetala ;
  - învatamânt preuniversitar si universitar;
  - cercetare stiintifica în productia animala, vegetala si industria alimentara ;
  - expert, consilier sau functionar în administratia centrala si teritoriala;
  - în reteaua de distributie a input-urilor  pentru zootehnie si agricultura; 
  - marketing si publicitate.

 

 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40256 277 003
+40256 277 110
Calea Aradului nr. 119, Cod Postal 300645, Timisoara, Timis
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty