FacebookTwitterYoutubeInstagram

TITLUL PROIECTULUI
DEZVOLTAREA UNUI PRODUS INOVATIV DIN CARNE DE PORC CU UMPLUTURĂ ȘI CRUSTĂ DIN FRUCTE DESHIDRATE
DEVELOPING AN INNOVATIVE PRODUCT FROM PORK WITH DEHYDRATED FRUITS FILLING AND CRUST

FINANȚAT DE: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
CONTRACT DE FINANTARE NR. 111CI din 25.07.2017 Cod depunere: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0562

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT
PNCDI III / PROGRAMUL P2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI
SUBPROGRAMUL 2.1: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare
INSTRUMENT DE FINANȚARE: CEC DE INOVARE
ACRONIM PROIECT: PICPUF
PERIOADA DE DERULARE: 25.07.2017 - 31.12.2017

ECHIPA:
RABA DIANA NICOLETA - director de proiect ([email protected]; +40723350424)
MIȘCA CORINA DANA - membru
BORDEAN DESPINA MARIA - membru
DUMBRAVĂ DELIA GABRIELA - membru
POPA VIORICA MIRELA - membru
MOLDOVAN CAMELIA - membru

DESCRIEREA PROIECTULUI
Cu cât schimbările externe se produc într-un ritm mai alert, cu atât nevoia de inovare crește și devine imperioasă.
Fenomenul de globalizare, respectiv facilitarea și eficientizarea accesului la sursele de informație a determinat schimbarea obiceiurilor consumatorilor pe toate planurile.
Această realitate impune și producătorilor din domeniul alimentar, indiferent de mărimea companiei, să aducă în atenția tuturor categoriilor de consumatori produse noi, complexe, cu profil nuțritional optim și caracteristici senzoriale superioare, care să satisfacă nevoile dinamice ale acestora.
Propunerea de proiect intenționează să genereze o strategie alternativă pentru îmbunătățirea calității alimentelor și a siguranței alimentare, creșterea competitivității și profitabilității din segmentul prelucrării cărnii.
Proiectul se va concretiza prin realizarea unui prototip de produs inovativ din carne de porc coaptă, cu umplutură și crustă de fructe deshidratate și măcinate, obținut exclusiv din materii prime naturale autohtone.

OBIECTIVUL GENERAL
Valorificarea cunoștințelor tehnico-științifice ale membrilor echipei organizației de cercetare în sistemul productiv prin asistarea unei întreprinderi din categoria IMM în vederea dezvoltării unui produs inovativ din carne și realizarea transferului tehnologic către aceasta.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
O1. Realizarea unei produs din carne de porc copt, cu umplutură și crustă de fructe deshidratate și proprietăți nutritive superioare (proteine cu valoare biologică ridicată activitate antioxidantă conținut de polifenoli) prin utilizarea exclusivă a materiilor prime naturale, fără aditivi de sinteză
O2. Elaborarea unei tehnologii inovative, care constă în accesarea unor tratamente termice blânde, cu consum scazut de energie;
O3. Transferarea know how-ului și a rezultatelor cercetarii descrise anterior de la USAMVB ”Regele Mihai I al României” din Timișoara către IMM-ul CAVARANȚANA COMPANY, Caransebeș, județul Caraș Severin.

OBIECTIVELE SPECIFICE
OS1. Elaborarea modelului experimental a produsului inovativ din carne de porc și fructe;
OS2. Proiectarea unei tehnologii competitive, care vizează sisteme de procesare nedistructive a nutrienților din ingredientele rețetelor de fabricație, prin utilizarea unui regim termic blând;
OS3. Stabilirea rețetei și a regimului tehnologic de fabricație finale;
OS4. Evaluarea caracteristicilor senzoriale, a proprietăților fizicochimice și microbiologice, respectiv a potențialului biologic activ al produsului;
OS5. Elaborarea documentației în vederea obținerii drepturilor de proprietate industrială asupra produsului dezvoltat prin cercetare industrială.

REZULTATE ESTIMATE
R1. O strategie de marketing în vederea lansarii produsului in piata: realizare design materiale și marcă, tipărire materiale promoționale, sampling kit și ambalaje, prezentare produs la clienți, implementare și desfășurare activitate promoționala, evaluare activitate promoțională;
R2. Rapoarte de testare produs;
R3. Cerere inregistrare marcă nationala a produsului dezvoltat în proiect.

IMPACTUL ECONOMIC al implementării rezultatelor proiectului va consta în creșterea competitivității economice a întreprinderii și consolidarea poziției acesteia în piața produselor alimentare din carne.


 

REZULTATELE CERCETARII

 


NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon 0256277005
Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara, jud. Timiș, România
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2022 USAMBVT . Web design by Royalty