FacebookTwitterYoutubeInstagram

Admitere doctorat

Home » Scoli doctorale » Admitere doctorat

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT

 

Şcoala Doctorală Ingineria resurselor vegetale şi animale

 

Şcoala Doctorală Medicină Veterinară

 


Calendarul admiterii la ciclul universitar de doctorat
sesiunea 2019:

Înscrieri: 16 - 20 septembrie;
Concurs de admitere: 23 - 25 septembrie;
Depunere si rezolvare contestatii: 26 septembrie;
Afisare rezultate finale: 27 septembrie;
Înmatriculare: 01 octombrie

 

Dosarul plic de înscriere la concursul de admitere la doctorat, va cuprinde:
A. În original:
a. Fisa de înscriere (formular tip);
b. Curriculum vitae format european;
c. Lista lucrarilor stiintifice publicate (daca este cazul);
d. Adeverinta de absolvire master pentru candidatii care au promovat examenul de disertatie în sesiunea 2017 -2018;
e. Chitanta care dovedeste plata taxei pentru înscriere la concursul de admitere.

B. În original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” în momentul înscrierii:
a. certificatul de nastere;
b. certificatul de casatorie (numai în cazul schimbarii numelui prin casatorie);
c. document administrativ de schimbare a numelui (daca este cazul);
d. diploma de bacalaureat;
e. diploma de finalizare a studiilor de licenta (cu anexele aferente dupa caz: foaie matricola, respectiv supliment la diploma);
f. diploma de studii aprofundate/master (cu anexele, dupa caz: foaie matricola respectiv supliment la diploma);
g. buletinul/cartea de identitate.
(2) Dosarul întocmit se va depune la Secretariatul IOSUD - USAMVBT.

Candidatii care au promovat examenul de disertatie în sesiunile anului universitar 2018 - 2019 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverinta eliberata de catre institutia de învatamânt; în adeverinta sunt mentionate: media generala, mediile obtinute în anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
Media generala minima de admitere la studii universitare de doctorat este 7 (sapte).

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty