FacebookTwitterYoutubeInstagram

Structura anului universitar

Home » Studenti » Structura anului universitar

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019/2020
pentru ciclul de studii universitare de licenţă,
forma de învăţământ Cu Frecvenţă

 

 

SEMESTRUL  I

01.10.2019 – 20.12.2019

activitate didactică

12 săptămâni

23.12.2019 – 12.01.2020

vacanţă de iarnă 

3 săptămâni

13.01.2020 – 26.01.2020

activitate didactică

2 săptămâni

27.01.2020 – 16.02.2020

sesiune de examene

3 săptămâni

17.02.2020 – 23.02.2020

sesiune de restanțe

1 săptămână

 

SEMESTRUL II

24.02.2020 – 07.06.2020

activitate didactică

14 săptămâni şi 1 săptămână vacanţă de Paşti

08.06.2020 - 28.06.2020

sesiune de examene

3 săptămâni

29.06.2020 – 26.07.2020

practică mobilă

3 - 4 săptămâni

27.07.2020 – 30.09.2020

vacanţă de vară

 

07.09.2020 – 13.09.2020

sesiune examene restante toamnă

1 săptămână

14.09.2020 - 20.09.2020

sesiune reexaminări și măriri de note

1 săptămână

21.09.2020 – 23.09.2020

examen de licenţă/dizertaţie

 

 

  Pentru studenții din anii terminali structura semestrului II va fi următoarea:

24.02.2020 – 07.06.2020

activitate didactică

14 săptămâni şi 1 săptămână vacanţă de Paşti

08.06.2020 - 28.06.2020

sesiune de examene

3 săptămâni

29.06.2020 – 12.07.2020

Practică întocmire proiect de diplomă/lucrare de licență

2 săptămâni

------

Sesiune restanțe/reexaminări

1 săptămână

 


 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019/2020
Pentru ciclurile de studii universitare de licenţă,
forma de învăţământ IFR/ID şi master

 

SEMESTRUL  I

01.10.2019 – 20.12.2019

activitate didactică

12 săptămâni

23.12.2019 – 12.01.2020

vacanţă de iarnă 

3 săptămâni

13.01.2020 – 26.01.2020

activitate didactică

2 săptămâni

27.01.2020 – 23.02.2020

sesiune de examene

4 săptămâni

 

SEMESTRUL II

24.02.2020 – 07.06.2020

activitate didactică

14 săptămâni şi 1 săptămână vacanţă de Paşti

08.06.2020 - 28.06.2020

sesiune de examene

3 săptămâni

29.06.2020 – 26.07.2020

practică mobilă

3 - 4 săptămâni

27.07.2020 – 30.09.2020

vacanţă de vară

 

07.09.2020 – 13.09.2020

sesiune examene restante toamnă

1 săptămână

14.09.2020 - 20.09.2020

sesiune reexaminări și măriri de note

1 săptămână

21.09.2020 – 23.09.2020

examen de licenţă/dizertaţie

 

 

Pentru studenții din anii terminali structura semestrului II va fi următoarea:

24.02.2020 – 07.06.2020

activitate didactică

14 săptămâni şi 1 săptămână vacanţă de Paşti

08.06.2020 - 28.06.2020

sesiune de examene

3 săptămâni

29.06.2020 – 12.07.2020

Practică întocmire proiect de diplomă/lucrare de licență

2 săptămâni

------

Sesiune restanțe/reexaminări

1 săptămână

 

Avizat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 02.07.2019 şi aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 03.07.2019. 

 

Rector, Secretar şef interimar,
Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu Dr.ing. Carolina Popa

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty