FacebookTwitterYoutubeInstagram

Taxe de scolarizare

Home » Studenti » Taxe de scolarizare

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE pentru anul universitar 2024-2025

 

 

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE
pentru anul universitar 2023 – 2024

 

 

 

Facultatea de Agricultură

 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

 

Facultatea de Inginerie Alimentară

 

Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate

 

Facultatea de Management și Turism Rural

 

Facultatea de Medicină Veterinară

 

Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USVT

 

CSUD

 

DPPD

 

Biroul Eliberări Acte de Studii

 

 

 


Facultatea de Agricultură

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română, IF

 

-pentru programele de studii în limbi străine

 

2500 RON/an (anii III-IV)
3200 RON/an (anul II)
3500 RON/an (anul I)

2700 EURO/an

2700 EURO/an

2

Taxe de școlarizare:

--pentru programele de studii IFR

 

2600 RON/an (anii III-IV)
3000 RON/an (anul II)
3300 Ron/an (anul I)

2000 EURO/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Taxe de şcolarizare:

 

3000 RON/an (anul II)
3300 RON/an (anul I)

2700 EURO/an

 

TAXE ADMITERE
pentru anul universitar 2023 – 2024

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 EURO

3

Înmatriculare la a-II-a facultate

150 RON

200 EURO

4

Taxă de procesare a dosarelor candidaţilor care optează pentru înscrierea la programele de studii în limbă străină
-               pentru un program de studii
-               pentru al doilea program de studii               

 

100 EURO
50 EURO

 

100 EURO
50 EURO

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

120 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

150 EURO

                   * Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din USVT Timişoara precum și angajații universității.
                   * Angajații universității USVT Timişoara, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Scutirile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

 

C. ALTE TAXE – an universitar 2023-2024

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

 

1

Reînmatriculare

150 RON

200 EURO

2

Transfer intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității

150 RON

100 EURO

3

Transfer extern (la universităţi din România)

1000 RON

500 EURO

Transfer extern (la universități din străinătate)

1000 EURO

1000 EURO

4

Transfer de la cu frecvență la IFR (în cadrul facultăţii şi între facultăţi)

1500 RON

-

5

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor

100 RON

270 EURO

6

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor pentru externi şi repetare examen finalizare pentru absolvenţii proprii

400 RON

320 EURO

7

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

8

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

9

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

 

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Reînmatriculare

150 RON

150 RON

2

Transfer
-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității
-extern (între universităţi)

 

150 RON
500 RON

 

30 EURO
120 EURO

3

Taxă susţinere examen de disertaţie

200 RON

270 EURO

4

Taxă repetare examen disertaţie

400 RON

270 EURO

5

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

6

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

7

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

 

1

Eliberarea duplicatelor  - carnet student, legitimaţii

50 RON

15 EURO

2

Eliberarea programei analitice
Eliberarea programei analitice (mai vechi de 5 ani de la absolvire)

150 RON/an de studiu
250 RON/an de studiu

100 EURO/an de studiu
150 EURO/an de studiu

3

Eliberarea în regim de urgenţă a programei analitice (72 ore)

500 RON/an de studiu

500 EURO/an de studiu

4

Taxă eliberare supliment diplomă/ foaie matricolă la cerere

100 RON

5

Eliberare situaţie şcolară „la cerere”

50 RON

15 EURO

6

Taxă eliberare adeverință privind școlarizarea

200 RON

200 RON

7

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

15 RON/oră

8

Examene diferenţă ca urmare a modificărilor planului de învăţământ (credite)

40 RON

40 RON

9

Repetare examen de selecţie, susţinere examen de selecţie

100 RON/examen

-

10

Taxă eliberare documente originale din dosarul studentului (mai vechi de 5 ani de la absolvire).

150 RON

 

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română

 

 

2500 RON/an (anii III-IV)
3200 RON/an (anul II)
3500 RON/an (anul I)

2700 EURO/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

2

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română

 

3000 RON/an (anul II)
3300 RON/an (anul I)

2700 EURO/an

 

TAXE ADMITERE
pentru anul universitar 2023 – 2024

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 EURO

3

Înmatriculare la a-II-a facultate

150 RON

200 EURO

4

Taxă de procesare a dosarelor candidaţilor care optează pentru înscrierea la programele de studii în limbă străină
-               pentru un program de studii
-               pentru al doilea program de studii               

 

100 EURO
50 EURO

 

100 EURO
50 EURO

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

120 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

150 EURO

                   * Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din USVT precum și angajații universității.
                   * Angajații universității USVT, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Scutirile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

 

C. ALTE TAXE – an universitar 2023-2024

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

 

1

Reînmatriculare

150 RON

200 EURO

2

Transfer intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității

150 RON

100 EURO

3

Transfer extern (la universităţi din România)

1000 RON

500 EURO

Transfer extern (la universități din străinătate)

1000 EURO

1000 EURO

4

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor

100 RON

270 EURO

5

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor pentru externi şi repetare examen finalizare pentru absolvenţii proprii

 

400 RON

 

320 EURO

6

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

7

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

8

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

 

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Reînmatriculare

150 RON

150 RON

2

Transfer
-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității
-extern (între universităţi)

 

150 RON
500 RON

 

30 EURO
120 EURO

3

Taxă susţinere examen de disertaţie

200 RON

270 EURO

4

Taxă repetare examen disertaţie

400 RON

270 EURO

5

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

6

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

7

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

 

1

Eliberarea duplicatelor  - carnet student, legitimaţii

50 RON

15 EURO

2

Eliberarea programei analitice
Eliberarea programei analitice (mai vechi de 5 ani de la absolvire)

150 RON/an de studiu
250 RON/an de studiu

100 EURO/an de studiu
150 EURO/an de studiu

3

Eliberarea în regim de urgenţă a programei analitice (72 ore)

500 RON/an de studiu

500 EURO/an de studiu

4

Taxă eliberare supliment diplomă/ foaie matricolă la cerere

100 RON

5

Eliberare situaţie şcolară „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

6

Taxă eliberare adeverință privind școlarizarea

200 RON

200 RON

7

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

15 RON/oră

8

Examene diferenţă ca urmare a modificărilor planului de învăţământ (credite)

40 RON

40 RON

9

Repetare examen de selecţie, susţinere examen de selecţie

100 RON/examen

-

10

Taxă eliberare documente originale din dosarul studentului (mai vechi de 5 ani de la absolvire).

150 RON

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

                                
Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

Facultatea de Inginerie Alimentară

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română

2500 RON/an (anii III-IV)
3200 RON/an (anul II)
3500 RON/an (anul I)

 

2700 EURO/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

2

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română

-pentru programele de studii în limbi străine

 

3000 RON/an (anul II)
3300 RON/an (anul I)
3200 EURO/an

 

3200 EURO/an

 

TAXE ADMITERE
pentru anul universitar 2023 – 2024

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 EURO

3

Înmatriculare la a-II-a facultate

150 RON

200 EURO

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

120 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

150 EURO

3

Taxă de procesare a dosarelor candidaţilor care optează pentru înscrierea la programele de studii în limbă străină

  • pentru un program de studii
  • pentru al doilea program de studii

 

100 EURO
50 EURO

 

100 EURO
50 EURO

                   * Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din USVT precum și angajații universității.
                   * Angajații universității USVT, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Scutirile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

 

C. ALTE TAXE – an universitar 2023-2024

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

 

1

Reînmatriculare

150 RON

200 EURO

2

Transfer-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității

150 RON

100 EURO

3

Transfer - extern (la universităţi din România)

1000 RON

500 EURO

Transfer extern (la universități din străinătate)

1000 EURO

1000 EURO

4

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor

100 RON

270 EURO

5

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor pentru externi şi repetare examen finalizare pentru absolvenţii proprii

400 RON

320 EURO

6

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

7

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

8

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

 

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Reînmatriculare

150 RON

150 RON

2

Transfer
-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității
-extern (între universităţi)

 

150 RON
500 RON

 

30 EURO
120 EURO

3

Taxă susţinere examen de disertaţie

200 RON

270 EURO

4

Taxă repetare examen disertaţie

400 RON

270 EURO

5

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

6

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

7

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

 

1

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă  (120 ore/curs)

1000 RON/curs

-

2

Eliberarea duplicatelor  - carnet student, legitimaţii

50 RON

15 EURO

3

Eliberarea programei analitice
Eliberarea programei analitice (mai vechi de 5 ani de la absolvire)

150 RON/an de studiu
250 RON/an de studiu

100 EURO/an de studiu
150 EURO/an de studiu

4

Eliberarea în regim de urgenţă a programei analitice (72 ore)

500 RON/an de studiu

500 EURO/an de studiu

5

Taxă eliberare supliment diplomă/ foaie matricolă la cerere

100 RON

6

Eliberare situaţie şcolară „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

7

Taxă eliberare adeverință privind școlarizarea

200 RON

200 RON

8

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

15 RON/oră

9

Examene diferenţă ca urmare a modificărilor planului de învăţământ (credite)

40 RON

40 RON

10

Repetare examen de selecţie, susţinere examen de selecţie

100 RON/examen

-

11

Taxă eliberare documente originale din dosarul studentului (mai vechi de 5 ani de la absolvire).

150 RON

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

 

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română, IF

 

2500 RON/an (anii III-IV)
3200 RON/an (anul II)
3500 RON/an (anul I)

2700 EURO/an

2

Taxe de școlarizare:

-pentru programele de studii IFR

 

2600 RON/an (anii III-IV)
3000 RON/an (anul II)
3300 RON/an (anul I)

2000 EURO/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

2

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română

-pentru programele de studii în limbi străine

 

3000 RON/an (anul II)
3300 RON/an (anul I)
2700 EURO/an

 

2700 EURO/an

 

TAXE ADMITERE
pentru anul universitar 2023 – 2024

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 EURO

3

Înmatriculare la a-II-a facultate

150 RON

200 EURO

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

120 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

150 EURO

3

Taxă de procesare a dosarelor candidaţilor care optează pentru înscrierea la programele de studii în limbă străină

  • pentru un program de studii
  • pentru al doilea program de studii

 

100 EURO
50 EURO

 

100 EURO
50 EURO

* Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din USVT precum și angajații universității.
* Angajații universității USVT, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Scutirile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

 

C. ALTE TAXE – an universitar 2023-2024

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

 

1

Reînmatriculare

150 RON

200 EURO

2

Transfer intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității

150 RON

100 EURO

3

Transfer extern (la universităţi din România)

1000 RON

500 EURO

Transfer extern (la universități din străinătate)

1000 EURO

1000 EURO

4

Transfer de la cu frecvență la IFR (în cadrul facultăţii şi între facultăţi)

1500 RON

-

5

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor

100 RON

270 EURO

6

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor pentru externi şi repetare examen finalizare pentru absolvenţii proprii

 

400 RON

 

320 EURO

7

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

8

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

9

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Reînmatriculare

150 RON

150 RON

2

Transfer
-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității
-extern (între universităţi)

 

150 RON
500 RON

 

30 EURO
120 EURO

3

Taxă susţinere examen de disertaţie

200 RON

270 EURO

4

Taxă repetare examen disertaţie

400 RON

270 EURO

5

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

6

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

7

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

 

 

1

Eliberarea duplicatelor  - carnet student, legitimaţii

50 RON

15 EURO

2

Eliberarea programei analitice
Eliberarea programei analitice (mai vechi de 5 ani de la absolvire)

150 RON/an de studiu
250 RON/an de studiu

100 EURO/an de studiu
150 EURO/an de studiu

3

Eliberarea în regim de urgenţă a programei analitice (72 ore)

500 RON/an de studiu

500 EURO/an de studiu

4

Taxă eliberare supliment diplomă/ foaie matricolă la cerere

100 RON

5

Eliberare situaţie şcolară „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

6

Taxă eliberare adeverință privind școlarizarea

200 RON

200 RON

7

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

15 RON/oră

8

Examene diferenţă ca urmare a modificărilor planului de învăţământ (credite)

40 RON

40 RON

9

Repetare examen de selecţie, susţinere examen de selecţie

100 RON/examen

-

10

Taxă eliberare documente originale din dosarul studentului (mai vechi de 5 ani de la absolvire).

150 RON

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

 

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

Facultatea de Management și Turism Rural

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română, IF

 

2500 RON/an (anii III-IV)
3200 RON/an (anul II)
3500 RON/an (anul I)

2700 EURO/an

2

Taxe de școlarizare:

--pentru programele de studii IFR

 

2600 RON/an (anii III-IV)
3000 RON/an (anul II)
3300 RON/an (anul I)

2000 EURO/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română

-pentru programele de studii în limbi străine

 

3000 RON/an (anul II)
3300 RON/an (anul I)
2700 EURO/an

 

2700 EURO/an

 

TAXE ADMITERE
pentru anul universitar 2023 – 2024

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 EURO

3

Înmatriculare la a-II-a facultate

150 RON

200 EURO

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

120 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

150 EURO

3

Taxă de procesare a dosarelor candidaţilor care optează pentru înscrierea la programele de studii în limbă străină

  • pentru un program de studii
  • pentru al doilea program de studii

 

100 EURO
50 EURO

 

100 EURO
50 EURO

* Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din USVT precum și angajații universității.
* Angajații universității USVT, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Scutirile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

 

C. ALTE TAXE – an universitar 2023-2024

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

 

1

Reînmatriculare

150 RON

200 EURO

2

Transfer intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității

150 RON

100 EURO

3

Transfer extern (la universităţi din România)

1000 RON

500 EURO

Transfer extern (la universități din străinătate)

1000 EURO

1000 EURO

4

Transfer de la Cu frecvență la IFR (în cadrul facultății și între facultăți)

1500 RON

-

5

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor

100 RON

270 EURO

6

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor pentru externi şi repetare examen finalizare pentru absolvenţii proprii

 

400 RON

 

320 EURO

7

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

8

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

9

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Reînmatriculare

150 RON

150 RON

2

Transfer
-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității
-extern (între universităţi)

 

150 RON
500 RON

 

30 EURO
120 EURO

3

Taxă susţinere examen de disertaţie

200 RON

270 EURO

4

Taxă repetare examen disertaţie

400 RON

270 EURO

5

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

100 RON/examen

100 RON/examen

6

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

7

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

 

 

1

Eliberarea duplicatelor  - carnet student, legitimaţii

50 RON

15 EURO

2

Eliberarea programei analitice
Eliberarea programei analitice (mai vechi de 5 ani de la absolvire)

150 RON/an de studiu
250 RON/an de studiu

100 EURO/an de studiu
150 EURO/an de studiu

3

Eliberarea în regim de urgenţă a programei analitice (72 ore)

500 RON/an de studiu

500 EURO/an de studiu

4

Taxă eliberare supliment diplomă/ foaie matricolă la cerere

100 RON

5

Eliberare situaţie şcolară „la cerere”

50 RON

15 EURO

6

Taxă eliberare adeverință privind școlarizarea

200 RON

200 RON

7

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

15 RON/oră

8

Examene diferenţă ca urmare a modificărilor planului de învăţământ (credite)

40 RON

40 RON

9

Repetare examen de selecţie, susţinere examen de selecţie

100 RON/examen

-

10

Taxă eliberare documente originale din dosarul studentului (mai vechi de 5 ani de la absolvire).

150 RON

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

 

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

Facultatea de Medicină Veterinară

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Taxe de şcolarizare:
-pentru programele de studii în limba română,

 

5000 RON/an (anii III-VI)
5500 RON/an (anul II)
6000 RON/an (anul I)

 

3200 EURO/an (anii V-VI)
3500 EURO/an (anul IV)
4500 EURO/an (anul III)
5500 EURO/an (anul II)
6000 EURO/an (anul I)

2

Taxe de şcolarizare:

-pentru programele de studii în limbi străine (limba engleză și limba franceză)

 

3200 EURO/an (anii V-VI)
3500 EURO/an (anul IV)
4500 EURO/an (anul III)
5500 EURO/an (anul II)
6000 EURO/an (anul I)

 

3200 EURO/an (anii V-VI)
3500 EURO/an (anul IV)
4500 EURO/an (anul III)
5500 EURO/an (anul II)
6000 EURO/an (anul I)

 

TAXE ADMITERE
pentru anul universitar 2023 – 2024

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 EURO

2

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 EURO

3

Înmatriculare la a-II-a facultate

150 RON

200 EURO

4

Taxă de procesare a dosarelor candidaţilor care optează pentru înscrierea la programele de studii în limbă străină

  • pentru un program de studii
  • pentru al doilea program de studii

 

100 EURO
50 EURO

 

100 EURO
50 EURO

                   * Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din USVT precum și angajații universității.
                   * Angajații universității USVT, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Scutirile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

 

C. ALTE TAXE – an universitar 2023-2024

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe
(NON-UE)

1

Reînmatriculare

150 RON

200 EURO

2

Transfer-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ) în cadrul universității

150 RON

100 EURO

3

Transfer intern în cadrul facultății

Echivalentul taxei unui an de studiu de la secția de la care se transferă

Echivalentul taxei unui an de studiu de la secția de la care se transferă

4

Transfer extern (la universităţi din România)

1000 RON

500 EURO

Transfer extern (la universități din străinătate)

1000 EURO

1000 EURO

5

Taxă retragere dosar după începerea anului universitar – secțiile cu predare în limbă străină

Echivalentul taxei unui an de studiu din anul de studiu în care este înmatriculat

Echivalentul taxei unui an de studiu din anul de studiu în care este înmatriculat

6

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor

100 RON

320 EURO

7

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor pentru externi şi repetare examen finalizare pentru absolvenţii proprii

400 RON

320 EURO

8

Restanţă pentru anul în curs

40 RON/examen

40 RON/examen

9

Reexaminare pentru anul în curs

60 RON/examen

60 RON/examen

10

Taxă reexaminare pentru anii anteriori

200 RON/examen

200 RON/examen

11

Eliberarea duplicatelor  - carnet student, legitimaţii

50 RON

15 EURO

12

Eliberarea programei analitice
Eliberarea programei analitice (mai vechi de 5 ani de la absolvire)

150 RON/an de studiu
250 RON/an de studiu

100 EURO/an de studiu
150 EURO/an de studiu

13

Eliberarea în regim de urgenţă a programei analitice (72 ore)

500 RON/an de studiu

500 EURO/an de studiu

14

Taxă eliberare supliment diplomă/ foaie matricolă la cerere

100 RON

15

Eliberare situaţie şcolară „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

16

Taxă eliberare adeverință privind școlarizarea

200 RON

200 RON

17

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

15 RON/oră

18

Examene diferenţă ca urmare a modificărilor planului de învăţământ (credite)

100 RON/examen

100 RON/examen

19

Repetare examen de selecţie, susţinere examen de selecţie

100 RON/examen

-

20

Taxă eliberare documente originale din dosarul studentului (mai vechi de 5 ani de la absolvire).

150 RON

 

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

                                

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

COLEGIUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR USVT

 

 

1

Taxă înscriere admitere

-

2

Taxă înmatriculare

50 lei

3

Taxă școlarizare

-

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

 

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

CSUD

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe

C. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

1

*Înscriere la doctorat

200 RON

Medicină Veterinară - 340 EURO
I.R.V.A. - 290 EURO

2

*Înmatriculare la doctorat

200 RON

Medicină Veterinară - 340 EURO
I.R.V.A. - 290 EURO

3

Examen de competenţă lingvistică

50 RON

50 Euro

4

Taxă pentru repetare examene şi referate la doctorat

200 RON

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 şi Ordonanţa nr. 22 din 29.08.2009

5

Taxă de susţinere teză de doctorat:

  • în stagiu
  • cu stagiu depăşit

 

500 RON
2100 RON

 

Medicină Veterinară - 640 EURO
I.R.V.A. - 540 EURO

6

Taxă studii doctorat cu frecvenţă

5000 RON/ an pentru anii IV
6000 RON/an pentru anul I-III

Medicină Veterinară –4500 EURO/an
I.R.V.A. – 3500 EURO/an

7

Taxă susţinere examen abilitare

6000 RON

8

Taxă susţinere examen abilitare pentru cadrele didactice angajate ale universităţii, indiferent unde susţin examenul de abilitare, pe teritoriul României

 

1000 RON

*Taxa de înscriere şi taxa de înmatriculare la studiile universitare de doctorat se reduce cu 50% pentru absolvenţii promoţiei 2023 şi angajaţii USAMVBT.

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

 

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

DPPD

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

1

Înscriere la DPPD

20 RON

2

Înmatriculare la DPPD

30 RON

3

Taxă înscriere la programele de formare şi dezvoltare profesională continuă

120 RON

4

Taxă înmatriculare program  postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

150 RON

5

Taxă înscriere la programe postdoctorale

200 RON

6

Taxă de studii programe postdoctorale

4000 RON/an

7

Taxă de procesare dosare pentru examenele de grad didactic II şi grad didactic I

200 RON

8

Eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I

50 RON

9

Taxă de înscriere la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

200 RON

10

Taxă de înmatriculare la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

200 RON

11

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul I

1600 RON

12

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul II

1200 RON

13

Taxă echivalare titlu de „doctor” cu gradul didactic I

200 RON

14

Examen de diferenţă/echivalare program postuniversitar DPPD, nivel I și nivel II

200 RON/disciplină

15

Examen pentru Programul de studii psihopedagogice pt. studenţi cu taxă de la ciclul de studii universitare de licenţă

100 RON/disciplină

 

    Cadrele didactice din USAMVBT beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de înscriere, înmatriculare şi şcolarizare pentru progamul de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivelul I şi II, în regim postuniversitar.
Cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara beneficiază de o reducere de 50% din toate taxele de școlarizare aferente programelor postuniversitare.

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.

            
Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 


 

Biroul Eliberări Acte de Studii

 

 

 

Eliberarea duplicate  - acte studii   

200 RON

60 EURO

 

Eliberarea adeverinţei de autentificare a diplomei (pentru apostilare la Prefectură)

50 RON

-

 

Taxă de eliberare diplome mai vechi de 3 ani

150 RON

 

Taxă de eliberare certificate de absolvire a programului de studii psihopedagogice, mai vechi de 3 ani, începând cu anul universitar 2014-2015

100 RON

 

Taxă de eliberare certificate de absolvire a programului de studii psihopedagogice, în regim postuniversitar, mai vechi de 3 ani, începând cu anul universitar 2014-2015

100 RON

 

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023, aprobate în ședința Senatului universitar din data de 31.01.2023.


Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar șef interimar,
Dr.ing. Popa Carolina

 

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty