FacebookTwitterYoutubeInstagram

Burse

Home » Studenti » Burse
Secretariatul Facultății de Medicină Veterinară nu va avea relații cu publicul, pe perioada de restricții. Depunerea actelor pentru bursele sociale se va face on-line pe următoarea adresă de e-mail: burse.fmvt@usab-tm.ro. După perioada de restricție, dosarul original se depune fizic și nominal la secretariatul facultății.
Documente doveditoare (după caz) scanate și Anexele 3, 4 și 5 completate si semnate de către student se trimit pe e-mailul facultății burse.fmvt@usab-tm.ro. Forma electronică a dosarului pentru acordarea bursei sociale se va regăsi într-un singur document pdf. Nu sunt acceptate dosarele care se abat de la regula menționată. Studentul este rugat să solicite prin e-mail confirmarea de primire.
Salariul net maxim pe membru de familie este 1346 lei/membru de familie.
Se iau în calcul numai venituri nete.
La salarii/pensii și alte venituri se completează venitul mediu net la fiecare categorie.
Studenții sunt rugați să își menționeze nr. de telefon pe Anexele 3, 4 și 5
 
Cerere acordare bursa - ANEXA 3
Cerere acordare bursa ajotor social ocazional - ANEXA 3a
Declaratie de venituri - ANEXA 4
Declaratie - ANEXA 5
 
Calendar depunere acte burse- semestrul I
Regulament pentru acordare burse
 
LISTA STUDENTILOR CARE BENEFICIAZA DE BURSE

Bursele de performanţă  (Art. 8. din R001, pagina 4) se atribuie, prin concurs organizat la nivel de universitate, studenţilor integralişti de la ciclul de studii universitare de licenţă, care au realizat performanţe de excepţie, pe baza următoarelor criterii: - media minimă: 9,50 în anul anterior de studiu (media este principalul criteriu de performanţă); 

Criterii de departajare:

 - activitatea de cercetare ştiinţifică, materializată prin participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică contractuală, publicarea şi susţinerea lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate; 

- conduită universitară exemplară;

- activităţi culturale şi sportive;

- concursuri studenţeşti de profil, Agronomiada, etc.; 

- activităţi de voluntariat.


BURSELE SOCIALE, semestrul 1, 2020/2021


Burse Studenti Medicina Veterinara anul universitar 2019 - 2020

Pentru alte detalii suplimentare click aici


PROGRAMUL EURO 200

 

Listă solicitări program Euro 200

 

Programul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare in anul 2020

Studentii sunt rugati sa acceseze link-urile:

  1. 19 aprilie: termen-limită pentru depunerea cererilor în programul „Euro 200”
  2. Euro 200

Documente

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon +40 256277008
Telefon office@fmvt.ro
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty