FacebookTwitterYoutubeInstagram

Cetateni romani cu diplome obtinute in strainatate

Home » Relatii internationale » Studenti straini » Cetateni romani cu diplome obtinute in strainatate

Admiterea la studii a cetatenilor români cu diplome obtinute în strainatate

Pentru înscrierea la USAMVBT a cetatenilor români cu studii în strainatate, se vor depune doua dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educatiei Nationale - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED), pentru recunoasterea si echivalarea studiilor, iar celalalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT.

 

A. Dosarul de recunoastere si echivalare a studiilor în strainatate efectuate de cetatenii români va contine urmatoarele documente (pentru CNRED):

https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

 

1. Cerere

2. Diploma de Bacalaureat

·  copie, daca actul de studii este în limba româna/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana

·  copie si traducere legalizata în limba româna pentru celelalte limbi straine

3. Foaia matricola pentru clasele IX-XII/XIII

·  copie, daca actul de studii este în limba româna/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana

·  copie si traducere legalizata în limba româna pentru celelalte limbi straine

4. Alte documente

·  adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; 

·  Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; 

·  Panellinies Exetaseis – adeverinta pentru examenele nationale pentru liceu general din Grecia;  

·  adeverinta emisa de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia;  

·  Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.)  

·  copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, spaniola, italiana) sau copie si traducere legalizata în limba româna pentru actele de studii redactate în alte limbi

5. Documente personale de identificare, în copie

·  pasaport

·  actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate

·  dovada schimbarii numelui (daca este cazul), în copie (limba româna/ engleza/ franceza/ spaniola/ italiana) si traducere autorizata (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 100 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni pâna joi, între orele 9:00-12:00 si 13:00-15:00) sau prin Ordin de plata / Mandat Postal / Virament bancar în care sa fie mentionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Cod de identificare fiscala: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

 

Taxele se pot achita si în Euro, prin Ordin de plata / Virament bancar, în care sa fie mentionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Cod de identificare fiscala: 13729380

Banca: Banca Comerciala Româna - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculeaza la cursul de schimb leu - euro afisat de Banca Nationala a României din ziua în care se face viramentul bancar.

 

ImportantPe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii si numele angajatorului care solicita recunoasterea (daca este cazul)!

 

Autentificare acte de studii supuse recunoasterii/echivalarii

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesara apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât si diplomele emise dupa 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate eliberata de Ministerul Educatiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalarii/ recunoasterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de catre autoritatile competente din tarile emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia si Cipru vor fi vizate cu Apostila Conventiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta; 

supralegalizarea se aplica de catre Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta si Ambasada/Oficiul Consular al României în tara respectiva sau de catre Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta si Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România si Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru tarile unde nu exista misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educatiei si ale Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta;

scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat international la care România este parte sau pe baza de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicita apostilarea sau supralegalizarea

 

Evaluare documente

Evaluarea documentelor si eliberarea deciziei CNRED se realizeaza în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzator în cazul efectuarii unor verificari suplimentare sau consultarea unor experti externi.

 

Recunoasterea altor tipuri de diplome:

 

B. Dosarul de înscriere la USAMVBT va contine documentele prevazute pentru admiterea la USAMVBT, însotite de copii si traduceri legalizate:

 

https://www.usab-tm.ro/ro/admitere-19/undefined-5797

 

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty