FacebookTwitterYoutubeInstagram

Cetatenii statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana

Home » Relatii internationale » Studenti straini » Cetatenii statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana

 

Admission aux études des citoyens des Etats Membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse

 

Admiterea la studii a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, din Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana

 

Pentru înscrierea la USAMVBT a cetatenilor statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana, a beneficiarilor de protectie subsidiara si a refugiatilor se vor depune doua dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educatiei Nationale - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED), pentru recunoasterea si echivalarea studiilor, iar celalalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT.

 

 

A. Dosarul de înscriere la USAMVBT va contine documentele prevazute pentru admiterea la USAMVBT, însotite de copii si traduceri legalizate:

https://www.usab-tm.ro/ro/admitere-19/undefined-5797

 

 

B. Dosarul de recunoastere si echivalare a studiilor în strainatate efectuate de cetatenii statelor membre UE, SEE si Confederatia Elvetiana va contine urmatoarele documente (pentru CNRED):

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania

 

1. Cerere

2. Diploma/Certificatul de studii liceale;

3. Foile matricole pentru toti anii de liceu;

4. Alte documente, daca este cazul

Exemple:

5. Documente personale de identificare, în copie:

6. Taxa de evaluare de 100 de lei - copie.

 

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni pâna joi, între orele 9:00-12:00 si 13:00-15:00) sau prin Ordin de plata / Mandat Postal / Virament bancar în care sa fie mentionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale
Cod de identificare fiscala: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Taxele se pot achita si în Euro, prin Ordin de plata / Virament bancar, în care sa fie mentionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale
Cod de identificare fiscala: 13729380
Banca: Banca Comerciala Româna - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculeaza la cursul de schimb leu - euro afisat de Banca Nationala a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN, numele titularului actului de studii si numele angajatorului care solicita recunoasterea (daca este cazul)!

Autentificarea actelor de studii supuse recunoasterii/echivalarii

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesara apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât si diplomele emise dupa 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate eliberata de Ministerul Educatiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalarii/ recunoasterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de catre autoritatile competente din tarile emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia si Cipru vor fi vizate cu Apostila Conventiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta; 

Lista statelor pentru care se solicita apostilarea sau supralegalizarea

Evaluare documente

Evaluarea documentelor si eliberarea deciziei CNRED se realizeaza în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzator în cazul efectuarii unor verificari suplimentare sau consultarea unor experti externi.

Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 14:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucuresti
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Atestatul se elibereaza titularului sau unei persoane împuternicite prin procura notariala.

 

Procedura de contestare

Contestatiile se depun, la registratura M.E.N., în termen de 30 de zile de la data eliberarii atestatului de recunoastere/echivalare si, respectiv, de la data luarii la cunostinta a motivelor nerecunoasterii. Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 10 zile de la înregistrarea lor la CNRED.

Procedura pentru Recunoasterea studiilor cetatenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenta în România poate fi consultata si prin Punctul de Contact Unic Electronic.

Gabriela LEȚCAI, consilier

Adresa e-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13

Florin Alexandru GRIGORE, consilier

Adresa e-mail: florin.grigore@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 43, Fax: 021 313 10 13

 

Recunoasterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat / DPPD

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED)

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania

  

 

FACULTIES WITH ENGLISH TEACHING GROUPS

Facultati cu grupe de predare în limba engleza

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty