FacebookTwitterYoutubeInstagram

Romanii de pretutindeni

Home » Relatii internationale » Studenti straini » Romanii de pretutindeni

Admiterea la studii a românilor de pretutindeni


Sesiunea 2019

 

Repartizarea cifrei de scolarizare la ciclul de studii universitare de licenta - forma de învatamânt cu frecventa, pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2019 - 2020

 

Repartizarea cifrei de scolarizare la ciclul de studii universitare de master - forma de învatamânt cu frecventa, pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2019 - 2020

 

Pentru înscrierea la USAMVBT a Romanilor de pretutindeni se vor depune doua dosare, unul pe care universitatea îl va transmite la Ministerul Educatiei Nationale, iar celalalt dosar va fi depus pentru înscrierea la facultatea din cadrul USAMVBT.

 

 

A. Dosarul de înscriere la USAMVBT va contine documentele prevazute pentru admiterea la USAMVBT, însotite de copii si traduceri legalizate ale documentelor emise in alte limbi decat romana:

https://www.usab-tm.ro/ro/admitere-19/undefined-5797  

 

 

 

B. Dosarul de obtinere a aprobarii de la minister va contine urmatoarele documente, unde se aplica Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, emisa de Ministerul Educatiei Nationale, in functie de tara de origine:

https://www.edu.ro/sites/default/files/Metodologie%20admitere%20inv.%20superior%202017%20FINAL.pdf 

 

 

Dupa clasificarea candidatilor, fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând imediat la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4, strict conform calendarului admiterii stabilit de USAMVBT: Anexa nr 4 - Confirmare loc studii.pdf  

 

Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa (2017-2018)

 

Românii de pretutindeni pot beneficia, în învatamântul superior de stat din România, de programe de studii acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba româna. Statul român pune la dispozitie doua tipuri de locuri:

Pentru detalii suplimentare si clarificari privind procedurile de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul de stat din România, Ministerul Educatiei Nationale pune la dispozitia celor interesati adresele dosarerepmold@edu.gov.ro (pentru tinerii din Republica Moldova), respectiv dosarerompret@edu.gov.ro (pentru românii de pretutindeni din tari învecinate si diaspora).

(1) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Persoanele care îsi asuma în mod liber identitatea culturala româna, persoanele de origine româna si cele apartinând filonului lingvistic si cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cutovlahi, daco-români, farseroti, herteni, istro-români, latini dunareni, macedoromâni, macedo-români, maramureseni, megleniti, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rramâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum si toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b) Românii emigrati, fie ca au pastrat sau nu cetatenia româna, descendentii acestora, precum si cetateni români cu domiciliul stabil sau resedinta în strainatate.

 

Detalii privind scolarizarea românilor de pretutindeni: 

 

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 - METODOLOGIA de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, începând cu anul universitar 2017-2018

 

Procedura de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul preuniversitar si superior de stat si particular acreditat, începând cu anul scolar/universitar 2017/2018 pe locuri de studii cu taxa în lei

 

LEGEA nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni​

 

Conform Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni​, republicata si cu modificarile ulterioare, (la 27-11-2017 Litera b) din Alineatul (1), Art. 5 a fost modificat de Art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 22 noiembrie 2017, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 27 noiembrie 2017), Românii de pretutindeni au dreptul “de a studia limba româna în România, în strainatate si în tarile de resedinta, la toate nivelurile si formele de învatamânt”. Romanii de pretutindeni au dreptul de a participa la cursurile de limba romana pentru studentii straini organizate in universitate si, conform Metodologia de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, art. 3, pot frecventa anul pregatitor de limba româna.

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Copyright © 2020 USAMBVT . Web design by Royalty