FacebookTwitterYoutubeInstagram

Unitate de management proiecte

Home » Cercetare » Unitate de management proiecte

23.10.2023

ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECȚIE PARTENERI


18.10.2023

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENERI


27.09.2023

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI FORMARE (PEO)

Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Educație și Ocupare, Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic, Obiectiv specific: ESO4.5. „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“

 

ANUNT SELECTIE PARTENERI

 

 

ANEXE:

 

Anexa 1 - Scrisoare de intentie

Anexa 2 - Fisa Partenerului

Anexa 3 - Declaratie unica

Anexa 4 - Declaratie conformitate Cartea drepturilor fundamentale ale UE

Anexa 5 - Declaratie respectare Conventie Natiunilor Unite - persoane cu dizabilitati

Anexa 6 - Grila de evaluare etapa de calificare a candidatilor

Anexa 7 - Grila de evaluare si selectare a ofertantilor

Anexa 8 - Metodologie privind selectia partenerilor pentru proiecte cu fonduri nerambursabile


14.06.2023

 

PROGRAMUL „PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE“

Axa Prioritară 07 - „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“

Obiectivul tematic 10

Prioritatea de investiţii 10iv

Obiectiv Specific (O.S.) ESO4.5.

 

 


14.06.2023

 

PROGRAMUL „PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE“

Axa Prioritară 07 - „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“

Obiectivul tematic 10

Prioritatea de investiţii 10iv

Obiectiv Specific (O.S.) ESO4.5.

 

 

 


21.02.2022

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
 

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

 


18.02.2022

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

 

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

 


24.11.2020

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI SEED – Social Economy Enterprises Development”

 

ANUNȚ REZULTAT SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU)

 

ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECŢIE PARTENERI

 


20.11.2020

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI “ANTREPRENORI DE SUCCES IN MEDIUL RURAL”

 

ANUNȚ REZULTAT SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU)

 

ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECŢIE PARTENERI

 


18.11.2020

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

 

Anunt rezultat selectie parteneri

 

ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECŢIE PARTENERI

 


Innotech Student 2020

 

Programul „OPERATIONAL CAPITAL UMAN ” 
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
Obiectivul tematic 10
Prioritatea de investiţii 10iv 
Obiective Specifice (O.S.) 6.13

 

CHESTIONAR 

Acest chestionar se dorește a fi unul dintre instrumentele utilizate într-o cercetare desfăşurată în vederea întocmirii unei analize de nevoi în rândul studenţilor, pentru a justifica selectarea măsurilor propuse în cadrul schemelor de antreprenoriat din cadrul proiectului „Innotech Student 2020”.
Prin completarea acestui chestionar se doreşte să se afle opiniile dumneavoastră în legătură cu câteva aspecte privind relevanța pe piața muncii a educației, a sistemelor de formare și situația tinerilor pe piața muncii și demersurile individuale ale tinerilor pentru a-și găsi un loc de muncă, inclusiv prin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Răspunsul dumneavoastră va rămâne confidențial, este foarte important să răspundeţi în mod sincer. 
Vă mulţumim pentru cooperare ! 

 

 


06.09.2019

ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU)

 


04.09.2019

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

 

 


14.08.2019

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (USAMVBT), județul Timiș, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritara 6 Educaţie şi competenţe, În acest mod, proiectele care urmează să fie finanțate în cadrul  Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții.

 

ANUNȚUL și anexe

 


 

 


 

 


<<Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale>> este un apel de proiecte prin intermediul căruia se vor acorda finanțări de maxim 100.000 de euro pentru înființarea de afaceri care să contribuire la dezvoltarea comunităților locale prin crearea de locuri de muncă pentru persoanele provenite din rândul grupurilor vulnerabile și implicarea acestora în activități sociale și economice.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara dorește să sprijine studenții/masteranzii/persoanele din Regiunea de Vest care îndrăznesc să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale în domeniul economiei sociale și să acceseze finanțări prin schema de ajutor financiar <<Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale>>.

Linia de finanțare prin care pot fi înființate întreprinderi sociale se adresează ideilor de afaceri care respectă principiile economiei sociale, cum ar fi: prioritate acordată individului și obiectivelor sociale, solidaritate și responsabilitate colectivă, control democratic asupra activităților desfășurate, alocarea unei părți însemnate din profitul entității pentru atingerea unor obiective de interes general.

Primul pas este completarea unui chestionar care ne va ajuta să evaluam nevoile/cunoștințele Dumneavoastră cu privire la domeniul economiei sociale.

 


11.10.2018

ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU)


09.10.2018

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)


24.09.2018

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)


10.05.2018

Anunt selectie consilier juridic in cadrul proiectului VESTART- Arta Antreprenoriatului


28 febr. 2018

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

13 febr. 2018

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Document editabil

PDF


30 ian. 2017

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

16 ian. 2017

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Document editabil

PDF


27 ian. 2017

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

12 ian. 2017

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Document editabil

PDF


19 oct. 2016

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Raport selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) 

 

3 oct. 2016

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)

Document editabil

PDF
 


Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty