FacebookTwitterYoutubeInstagram

Proiecte finalizate

Home » Cercetare » Proiecte finalizate

SUPRAVEGHEREA INFESTATIEI CU HELMINTI GASTROINTESTINALI IN VEDEREA AMELIORARII PRODUCTIILOR PASARILOR INTRETINUTE IN SISTEM LIBER – TRADITIONAL. Director proiect: Asist. Dr. ILIE MARIUS STELIAN


PC 51034 - LANTURI EPIDEMIOLOGICE POSIBILE SI MODALITATI DE CONTROL IN CRIPTOSPORIDIOZA LA ANIMALE SI OM - Director proiect: Gheorghe Dãrãbuº


PC 51013 - OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII INFECTIEI CU TOXOPLASMA GONDII LA UNELE SPECII DE ANIMALE SI LA OM CA PROBLEMA DE SANATATE PUBLICA IN CENTRUL SI VESTUL TARII - Director proiect: Gheorghe Dãrãbuº

IMPLICAÞIILE BIOFILMULUI MICROBIAN ÎN IGIENA ªI SIGURANÞA ALIMENTELOR

Director proiect: Conf. Dr. Claudia SALA

 Sinteza raport 2009

Sinteza raport 2011 


GHIDAREA REGENERARII OSOASE PERIOSTALE

Director proiect: Prof. Dr. Cornel IGNA


UTILIZAREA IN HRANA ANIMALELOR A UNOR PRODUSE SECUNDARE OBTINUTE LA FABRICAREA BIOCOMBUSTIBILILOR SI EFECTUL ACESTORA ASUPRA SANATATII SI PRODUCTIEI ANIMALIERE

Director proiect: Conf. Dr. Olimpia COLIBAR
 

 

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon SECRETARIAT:
+40256277008
+40256277118
Clinici Veterinare:
+40256277012
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty