FacebookTwitterYoutubeInstagram

Legislatie

Home » Scoala Doctorala » Legislatie

STRATEGIA DE CERCETARE A USAMVBT 2016-2020 

Regulamentul SDMVT

Regulament privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile universitare de doctorat in USAMVBT

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (Sectiunea 12, Ciclul III – Studii universitare de doctorat, art. 158, 159 si 160-170).

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 681/2011).

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 10, 13 si 29).

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1.418 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externa, a standardelor, a standardelor de referinta si a listei indicatorilor de performanta ARACIS, cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 1.512 din 19 noiembrie 2008).

ORDIN nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare

Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.403 din 1 noiembrie 2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat si a sistemelor de criterii, standarde si indicatori de performanta utilizati in evaluare.

Legea nr. 100/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din OUG nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii.

Codul de etica in cercetarea stiintifica 

Regulamentul Comisiei de Bioetica 

Antiplagiat

NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon SECRETARIAT:
+40256277008
+40256277118
Clinici Veterinare:
+40256277012
Calea Aradului, nr. 119, cod poºtal 300645
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty