FacebookTwitterYoutubeInstagram

Biroul studenti straini

Home » Relatii internationale » Biroul studenti straini

2022

 

ORDIN pentru completarea Anexei Ordinului ministrului educației nr. 5140/2019 din 11 septembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților

 

Anexa cerere mobilitate (PDF / DOCX)

 

 Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență
sesiunea 2022

 

Sesiunea de vară:

11.07.2022 - 27.07.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
27.07.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
28.07.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
29.07.2022 - Confirmarea locurilor cu taxa

 

Sesiunea de toamnă:

05.09.2022 - 16.09.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
16.09.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
19.09.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
20.09.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.


 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master
sesiunea 2022

 

Sesiunea de vară:

11.07.2022 - 26.07.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
27.07.2022 - Interviu din tematica afisata.
27.07.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
28.07.2022 - Confirmarea locurilor bugetate
29.07.2022 - Confirmarea locurilor cu taxă

 

Sesiunea de toamnă:

05.09.2022 - 21.09.2022 - Înscrieri
(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbata între orele 800-1200)
22.09.2022 - Interviu din tematica afisata
22.09.2022 - Afisarea rezultatelor dupa ora 1600
23.09.2022 - Confirmarea locurilor bugetate si cu taxă

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.03.2022.


 

 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII CANDIDAȚILOR INTERNAȚIONALI ȘI A CANDIDAȚILOR ROMÂNI CU ACTE DE STUDII EMISE ÎN STRAINĂTATE LA UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxă pentru procesarea dosarului de admitere la studii:

-  Taxă pentru procesarea dosarului de admitere la studii, pentru cetăţenii străini din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană: 100 lei;

- Taxă pentru procesarea dosarului de admitere la studii, pentru cetăţenii străini din ţări terţe: 100 Euro;

- Recunoasterea diplomei: toate dosarele de inscriere ale cetatenilor romani, UE, SEE si Elvetia cu diplome emise in alte state decat Romania trebuie sa includa dosarul de recunoastere a diplomei, insclusiv chitanta pentru evaluarea ministerului (CNRED): 100 RON, platita in contul CNRED. Detalii: https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania

Obs:: Taxele in euro se calculeaza la cursul de schimb leu - euro afisat de Banca Nationala a Romaniei din ziua in care se face viramentul bancar: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx

 

Detalii bancare ale USAMVBT pentru plati in valuta:

 

Beneficiar: USAMVBT „Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara

Banca: RAIFFEISEN BANK

IBAN: RO97 RZBR 0000 0600 1849 9360

SWIFT: RZBRROBU

CUI: 3487181

Taxe de inscriere si de scolarizare

 

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty