FacebookTwitterYoutubeInstagram

Regulamente

 

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I’’ din Timișoara

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului relații publice și evenimente

 

Regulament de funcţionare a Comisiei pentru probleme studenţeşti

 

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților

 

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

 

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de etică universitară

 

Regulament de evaluarea periodică a calității personalului didactic

 

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență in USVT

 

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii de master in USVT

 

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat - IOSUD in USVT

 

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru Învățământ la Distanță, Învățământ cu Frecvență Redusă și Educație Permanentă din Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I”din Timișoara

 

Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii din cadrul USVT

 

Regulament de funcționare a căminelor studențești

 

Regulament privind organizarea si funcționarea cantinei din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

 

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Coordonare Practică Studenți

 

REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență și master) în Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

 

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

 

Regulament privind organizarea, desfășurarea și recunoașterea mobilităților în cadrul programului ERASMUS+

 

Regulamentul Bazei sportive a USVT

 

Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

 

Regulament privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale în IOSUD-USAMVB Timișoara

 

Metodologie privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

 

Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat in Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara

 

Regulament de organizare și funcționare al Societății antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

 

Regulament privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

 

Regulament de desfășurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

 

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii candidaților internaționali și a candidaților români cu acte de studii emise în străinătate la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

 

Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul Universităţii de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

 

Regulament  privind alegerea reprezentanților studenților în Consiliile facultăților și Senatul universitar din USVT

 

Metodologie privind doctoratul în cotutelă

 

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2024 USAMBVT . Web design by Royalty